Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου.

Στόχος της είναι η προσπάθεια να αντιμετωπισθούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μέσα σε μια ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους.

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 2022

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι: «Επιτυγχάνοντας την Κοινωνική Δικαιοσύνη μέσω της Νόμιμης Απασχόλησης».

Περισσότερο από το 60% του παγκόσμιου απασχολούμενου πληθυσμού, δηλαδή 2 δισεκατομμύρια γυναίκες, άνδρες και νέοι, κερδίζουν τα προς το ζην από την άτυπη οικονομία (μαύρη εργασία), με την πανδημία του COVID-19 να έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας συχνά στερούνται οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής προστασίας ή παροχών που σχετίζονται με την απασχόληση και έχουν διπλάσιες πιθανότητες να φτωχοποιηθούν σε σύγκριση με τους νομίμως απασχολουμένους. Οι περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται στην μαύρη εργασία όχι από επιλογή, αλλά λόγω έλλειψης ευκαιριών στην επίσημη οικονομία.

Πηγή: sansimera.gr