Μελέτη ΓΣΕΕ / Στην ανεργία (και) μέσω… πληροφορικής

Μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δείχνει ότι άτομα με εξειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας καταγράφουν σημαντικά υψηλά ποσοστά ανεργίας

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει εργατικό δυναμικό με σημαντικά υψηλό επίπεδο στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η απορρόφησή του στην αγορά εργασίας απέχει σημαντικά, διαπιστώνει η μελέτη του ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ

Συγκεκριμένα, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με εκπαίδευση ΤΠΕ καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά με τη γενική ανεργία. Μάλιστα, το 2020, το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με εκπαίδευση στις ΤΠΕ είναι σημαντικά υψηλότερο, με 20,5%, του αντίστοιχου ποσοστού του συνολικού ενεργού πληθυσμού (16,3%).

Η έρευνα του ΚΑΝΕΠ «Ενήλικες και προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας: Η πρόκληση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Βασικά μεγέθη, εμπειρικά στοιχεία, συγκριτικές αναφορές» καταγράφει το έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες, που με τη σειρά του οδηγεί σε έλλειμμα όσον αφορά την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στο 4%, ποσοστό που απέχει κατά πολύ από τον τιθέμενο στόχο (15%) της ευρωπαϊκής ατζέντας (2010), αλλά και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος το 2020 έχει διαμορφωθεί στο 9,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της μελέτης που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων με εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, καθώς ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της τάξης του 71,1% κατέχει τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. να είναι στο 63,7%.

Καθ’ όλη τη δεκαετία 2010-2020, τα άτομα με εκπαίδευση ΤΠΕ καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά με τη γενική ανεργία. Η τάση επιβεβαιώνεται και το 2020, όπου το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με εκπαίδευση στις ΤΠΕ είναι σημαντικά υψηλότερο, στο 20,5%, του αντίστοιχου ποσοστού του συνολικού ενεργού πληθυσμού (16,3%). Αντίστοιχα, το 2020 στη χώρα μας, η απασχόληση των ατόμων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ ανέρχεται σε μόλις 79.300 άτομα, που αντιστοιχούν στο 2,0% – ποσοστό που αποτελεί και το χαμηλότερο στην ΕΕ-27.

Σύμφωνα με το ΚΑΝΕΠ, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν ή επενδύουν ελάχιστα στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Ενώ στην Ε.Ε. μία στις πέντε επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη ή τον εμπλουτισμό των γνώσεων του προσωπικού τους σε θέματα ΤΠΕ, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μόλις 12%, με τη χώρα να κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 27, έχοντας πίσω της τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

πηγή: Avgi.gr – Ανδρέας Πετρόπουλος