Κινητικότητα 2022 – Α΄ κύκλος: Παράταση προθεσμίας α’ φάσης

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επαναπροσδιορίζεται η β΄ φάση του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2022, η οποία ξεκινά στις 21/2/2022, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 28/2/2022, επίσης ημέρα Δευτέρα.

«Ως εκ τούτου, η α΄ φάση του εν λόγω κύκλου για την καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τις 20/2/2022», επισημαίνεται στην σχετική εγκύκλιο.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους».

πηγή: aftodioikisi.gr