Καταργούν οργανικές θέσεις κοινωνικών λειτουργών σε δομές υγείας ΕΣΥ!

Αναλυτικά η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του 23 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,  

Αξιότιμοι κ Γενικοί Γραμματείς,  

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  {Ν. 4488/2017} και εκπροσωπεί επιστημονικά και συνδικαλιστικά τους κοινωνικούς λειτουργούς της χώρας. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή,  δίπλα στους πολίτες, στον αγώνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας,  παρέχοντας προστασία και ασφάλεια μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας.  

Με έκπληξη όμως ενημερωθήκαμε και με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας  γνωστοποιήσουμε ότι τα Δ/Σ του Γ.Ν. Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, του Γ. Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ για το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου (ΑΔΑ:  ΨΖ1Χ46906Β-Η6Χ / ΑΔΑ:6ΙΩΙ46904Μ-ΟΟ5 και ΑΔΑ:96Ψ7469Η2Γ-ΩΛ7 αντίστοιχα) με αποφάσεις  τους καταργούν οργανικές θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών προκειμένου να τις μετατρέψουν σε  οργανικές θέσεις Νοσηλευτών, ενώ παρόμοιες αποφάσεις διαφαίνεται να δρομολογούνται και  για άλλες δομές υγείας της χώρας. 

Σε συνθήκες παρατεταμένης πανδημικής κρίσης, έντονης όξυνσης των ψυχοκοινωνικών  προβλημάτων των συμπολιτών μας και λόγω των απωλειών ζωής σε καθημερινή βάση είναι  αδιανόητο να θεωρείται ως ορθή διοικητική πρακτική η κατάργηση θέσεων εργασίας Κοινωνικών  Λειτουργών ή άλλων ειδικοτήτων και η αντικατάστασή τους με οργανικές θέσεις Νοσηλευτών,  στη λογική του διοικητικού ισοδύναμου. Αντί λοιπόν με αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις  Οργανισμών των Νοσοκομείων και των Δομών Υγείας να προστεθούν οργανικές θέσεις  υγειονομικού προσωπικού {Ιατρονοσηλευτικού} που είναι απαραίτητοι επίσης για την κάλυψη  των αναγκών των νοσηλευόμενων/ασθενών, όπως άλλωστε πολλάκις έχει εξαγγελθεί από την  Κυβέρνηση, οι ΥΠΕ και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων απαντούν με κατάργηση θέσεων του  Κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών. 

Στο Σύστημα Υγείας υπενθυμίζουμε ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εκπροσωπούν και  συνηγορούν για τα δικαιώματα των ασθενών, διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες  υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τους διασυνδέουν με κοινωνικές παροχές και καθοδηγούν στην  εξασφάλιση της μετανοσοκομειακής και της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας τους. Επιπλέον  θυμίζουμε ότι ο αριθμός κατ’ αναλογία των υπηρετούντων κοινωνικών λειτουργών στα  νοσοκομεία ανά αριθμό κλινών είναι ήδη ο μικρότερος στην Ευρώπη, σύμφωνα και με τα  ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Η δραστική μείωση των ήδη ελάχιστων οργανικών θέσεων κοινωνικών λειτουργών στις  δομές του ΕΣΥ και επομένως η μη δυνατότητα στελέχωσής τους σε προσλήψεις σε μόνιμη ή  επικουρική σχέση εργασίας, σημαίνει αυτομάτως και αύξηση εμποδίων στην πρόσβαση στο  σύστημα υγείας για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, μειωμένη πρόσβαση στο σύστημα  κοινωνικών παροχών, σοβαρό κίνδυνο εκπτώσεων στην υγεία και στην ποιότητα ζωής ασθενών με  χρόνια νοσήματα, αύξηση των ελλειμμάτων στη μετανοσοκομειακή και μακροχρόνια φροντίδα  υγείας, αύξηση των ημερών νοσηλείας και εν τέλει συνολική υποβάθμιση της ποιότητας των  υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΕΣΥ. 

H σημερινή κρίση του δημόσιου συστήματος υγείας έχει επιφέρει κοινωνική-οικονομική  και ψυχική επιβάρυνση όχι μόνο στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας αλλά και στο 

σύνολο των πολιτών. Η επιλογή κατάργησης θέσεων εργασίας κοινωνικών λειτουργών στο ΕΣΥ μας  παραπέμπει δυσάρεστα στη διαπίστωση της αδιαφορίας των διοικούντων απέναντι στην  κοινωνική φροντίδα των ασθενών και στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.  

Επειδή, επομένως δεν είναι δυνατόν -υπό αυτές τις συνθήκες – να δημιουργούνται διλλήματα  και διχασμοί ανάμεσα στην Υγεία και στην Κοινωνική Φροντίδα, αιτούμεθα:  

• Την επείγουσα παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας για την ανάκληση των  απαράδεκτων αποφάσεων των ΔΣ των εν λόγω Νοσοκομείων και των Διοικητών των ΥΠΕ. • Την κάλυψη όλων των κενών θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών στους τομείς της υγείας και  κοινωνικής φροντίδας. 

• Την πρόβλεψη αύξησης των οργανικών θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών στις δομές του ΕΣΥ σε  αναλογία τουλάχιστον ενός (1) κοινωνικού λειτουργού ανά 40 κλίνες για τα Γενικά Νοσοκομεία  και ενός (1) κοινωνικού λειτουργού ανά 20 κλίνες για τα Ειδικά Νοσοκομεία/Δομές  Αποκατάστασης, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Αναμένοντας για τις δικές Σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε  διευκρίνιση.  

Με εκτίμηση 

Για την ΠΔΕ του ΣΚΛΕ