Γενικοί Διευθυντές με μισθό… Προέδρου Αρείου Πάγου προσλαμβάνονται στον ΕΦΚΑ!

Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ δημιουργεί την… νέα γενιά golden boys στο Δημόσιο. Οι καινούργιοι Γενικοί Διευθυντές που θα τοποθετηθούν στον Φορέα και οι οποίοι θα μπορούν να προέλθουν και από τον Ιδιωτικό Τομέα, θα αμείβονται με παχυλό μισθό, στα όρια των απολαβών που εισπράττει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου! Αντίστοιχα, οι νέοι Διευθυντές θα λαμβάνουν αμοιβές που θα ισούνται με το μισθό που εισπράττει ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργείου. Αυτό προκύπτει από το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Εργασία και φαίνεται ότι οι μισθοί όσων προσληφθούν σε αυτές τις θέσεις ευθύνης, μαζί με τα όποια bonus θα προβλέπονται στη σύμβασή τους, θα κυμαίνονται από 7.000 – 8.000 ευρώ μικτά.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι θητεία των νέων προϊσταμένων που θα προκύψουν στον Φορέα, θα είναι τριετής, με δικαίωμα άπαξ ανανέωσης. Ταυτόχρονα όμως, θα παύσουν από τα καθήκοντά τους όλοι οι σημερινοί προϊστάμενοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι και θα αντικατασταθούν. Επίσης, από την ψήφιση του νόμου και μετά, θα ματαιωθούν όλες οι προκηρύξεις που είναι εκκρεμείς και αφορούν στην επιλογή νέων Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας.

Αναφορικά με τη δημιουργία νέων… golden boys στο Δημόσιο, είναι προφανές ότι οι μισθοί που προτείνονται στο νομοσχέδιο είναι από τους υψηλότερους. Ο τελικός καθορισμός τους, πάντως, θα προκύπτει με ΚΥΑ από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Ανάλογα υψηλές θα είναι, βέβαια, και οι αμοιβές για τον Διοικητή, αλλά και τους Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ.

Το ΔΣ του Φορέα θα καθορίζει τα κριτήρια επιλογής και την μοριοδότηση των υποψηφίων Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, καθώς και τα απαιτούμενα ανά θέση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η  τελική επιλογή θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από το Διοικητή του ΕΦΚΑ, από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και από ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής. Στη διαδικασία θα παρεμβαίνει το ΑΣΕΠ, μόνο ως προς το σκέλος του ελέγχου των όρων με τους οποίους θα πραγματοποιούνται οι προσλήψεις…

πηγή: asfalistiko.gr