Υπουργείο Εσωτερικών: Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων (έγγραφο)

Υπουργείο Εσωτερικών: Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων (έγγραφο)

Το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο του ενημερώνει για τον επανακαθορισμό της προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021.

«Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4873/2021 (Α΄ 248) “Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις”. Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής».