Όλος ο μεσαιωνικός κανονισμός εργασίας του Jumbo – Ωράριο, αποσπάσεις, άδειες, ΟΛΑ προσδιορίζονται από τον εργοδότη!

Σάλο και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο εσωτερικός κανονισμός εργασίας του Jumbo, σύμφωνα με τον οποίο ο εργοδότης προσδιορίζει τον χρόνο εργασίας, μετακινεί ή αποσπά οποιονδήποτε εργαζόμενο στην ελληνική επικράτεια, καθορίζει τον χρόνο και τη σειρά για τις άδειες, επιβάλλει πρόστιμα μέχρι το 1/4 του μισθού και υποχρεώνει τους εργαζόμενους να δουλέψουν την επομένη των Χριστουγέννων! 

Σημειώνεται ότι το τρικ που «νομιμοποιεί» κάθε αντεργατική διάταξη είναι οι φράσεις «εφόσον δεν επιφέρει βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης» ή «εφόσον δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις…».

Ακολουθεί ο μεσαιωνικός κανονισμός εργασίας του Jumbo