Καταβολή δώρου Χριστουγέννων, σε περιπτώσεις αναστολών, πανδημίας, πυρκαγιών, σεισμών, μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Στις ειδικές περιπτώσεις δώρου Χριστουγέννων, λόγω αναστολών, πανδημίας, πυρκαγιών, σεισμών, μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” αναφέρεται η υπ’ αριθ. 101478/ ΦΕΚ Β’ /5710-2021 απόφαση, καθορίζοντας την διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του στους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με την απόφαση:

Οι επιχειρήσεις, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1/5/2021 έως 31/122021, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης που έπληξε ο σεισμός στις 27/9/2021 και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου / Αυγούστου 2021 καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους από 1/5/2021 έως 31/12/2021.
Η καταβολή του δώρου από τους εργοδότες θα πρέπει να γίνει έως 21/12/2021

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις έχει τεθεί σε αναστολή με απόφαση του εργοδότη το ποσό εκ του επιδόματος δώρου Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα ή σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής.

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας δώρου Χριστουγέννων πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων, σε δύο δόσεις ως εξής:

α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30/11/2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21/12/2021,

β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1/12/2021 έως 31/12/2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31/1/2022.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό του δώρου Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς έως 21/12/2021.

Για τους ίδιους εργαζόμενους, το ποσό εκ του δώρου Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων, ως εξής:

α. για το διάστημα υπαγωγής στο μηχανισμό έως 30/11/2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως 21/12/2021

β. για το διάστημα υπαγωγής από 1/12/2021 έως 31/12/2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31/1/2022.

Η αναλογία του δώρου Χριστουγέννων υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης του μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Πηγή:ergasiaka.net.gr