Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μείωση των ανισοτήτων, προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου, Josep Borrell, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Κάθε χρόνο, στις 10 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948.

Το θέμα των φετινών εορτασμών «Μείωση των ανισοτήτων, προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η πανδημία και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της έχουν αυξανόμενο αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών. Επιδεινώνουν περαιτέρω τις υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες, ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και αποτελούν πρόκληση για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βρίσκονται στο επίκεντρο της αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 αλλά και της ανάκαμψής της από αυτήν. Η επένδυση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και η διευκόλυνση της δράσης της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη και την ανοικοδόμηση καλύτερων κοινωνιών για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Δεν πρέπει να μείνει κανείς στο περιθώριο, δεν πρέπει να παραβλεφθεί κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι τυχόν περιορισμοί στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίοι, αναλογικοί, προσωρινοί και να μην εισάγουν διακρίσεις.

Η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μάς υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αναφαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα. Ωστόσο, μας υπενθυμίζει επίσης ότι τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα και ότι πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επαγρυπνεί έναντι κάθε απόπειρας υπονόμευσης των διεθνών δεσμεύσεων. Την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεσμευόμαστε να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να σταθούμε στο πλευρό των καταπιεσμένων και όσων απειλούνται και να υψώσουμε τη φωνή μας γι’ αυτούς, όπου και αν ζουν. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας ιδίως στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους συμμετείχαμε στο φόρουμ ΕΕ-ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, η ΕΕ εξακολούθησε να ενισχύει την παγκόσμια δράση για την προάσπιση και την αναζωογόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, αξιοποιώντας πλήρως το μοναδικό φάσμα μέσων που διαθέτουμε. Για πρώτη φορά, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητες από την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα, τη Λιβύη, το Νότιο Σουδάν, την Ερυθραία και τη Ρωσία που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε πέρυσι. Επιπλέον, το 2021 η ΕΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, τη Λευκορωσία, το Μπουρούντι, τη Βόρεια Κορέα, την Αιθιοπία, την Ερυθραία και τη Μιανμάρ.

Επίσης η ΕΕ διεύρυνε περαιτέρω την έμπρακτη στήριξή της στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως, μέσω ειδικού θεματικού προγράμματος ύψους άνω του 1,5 δισ. € για την περίοδο 2021-2027, επιβεβαιώνοντας έτσι εκ νέου τον ηγετικό της ρόλο παγκοσμίως στον τομέα αυτόν.

Η πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελεί μόνο επιταγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.