Βλάπτει την ψυχική υγεία η εργασιακή ανασφάλεια

Κατασκευές, ξενοδοχεία, εστίαση και υπηρεσίες υγείας, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη έκθεση ● Θραύση κάνουν στρες-κατάθλιψη, αλλά και τα μυοσκελετικά προβλήματα.

Eκτεθειμένοι σε τουλάχιστον έναν παράγοντα που επηρεάζει την ψυχική υγεία δηλώνουν περισσότεροι από έξι στους δέκα εργαζόμενους. Οπως προκύπτει από τα ευρήματα της ειδικής έρευνας που διεξήγαγε η ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο του 2020, για τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία, το 63% των απασχολουμένων αναφέρουν ότι εκτίθενται σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία.

Οι εργαζόμενοι που ρωτήθηκαν από τους ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ για το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες αναφέρουν συχνότερα την εργασιακή ανασφάλεια (20,9%) και την εντατικοποίηση της εργασίας, δηλαδή τη μεγάλη πίεση του χρόνου ή του φόρτου εργασίας (19,3%). Τα ποσοστά για την επιρροή αυτών των δυο παραγόντων είναι υψηλά σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ ως τρίτος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία σε ποσοστό 14% καταγράφεται αυτός των προβλημάτων «με δύσκολους πελάτες, ασθενείς, μαθητές». Μάλιστα αυτός ο βλαπτικός παράγοντας φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά περισσότερο τις εργαζόμενες γυναίκες (16%) σε σύγκριση με τους άνδρες (14%), αλλά και τους εργαζόμενους σε προχωρημένη ηλικία, άνω των 55 ετών (14,9%).

Οι κλάδοι δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία παραμένουν οι κατασκευές (67%), τα ξενοδοχεία και η εστίαση (σε ποσοστό 65,3%, παρότι συγκαταλέγονται στους εργασιακούς χώρους με τα μικρότερα ποσοστά απουσιών από την εργασία), καθώς και οι υπηρεσίες υγείας (64,3%).

Ταυτοχρόνως, η έρευνα παρατηρεί και το εξής, φαινομενικά, παράδοξο: Ενώ το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, οι νέοι υποφέρουν περισσότερο από το στρες και την κατάθλιψη. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι εργαζόμενοι, ηλικίας 15-34 ετών, υποφέρουν περισσότερο από λοιμώξεις (σε ποσοστό 22%) και σε ποσοστό 12,7% από στρες, κατάθλιψη και άγχος, γεγονός το οποίο συνδέεται και με την ανάδειξη του ρόλου που παίζει η εργασιακή ανασφάλεια στην ψυχική υγεία.

Σε ό,τι αφορά τη σωματική υγεία, ως πιο επιβαρυντικοί παράγοντες αναδεικνύονται από τους εργαζόμενους οι επίπονες στάσεις ή κινήσεις (22%) αλλά και η έντονη οπτική συγκέντρωση (9,4% και 10% στις ηλικίες 45-54 ετών και 11% στο σύνολο των γυναικών). Οπως φαίνεται και στον πίνακα, η βία, οι απειλές, οι παρενοχλήσεις, οι εκφοβισμοί και υπάρχουν και επιδρούν στην ψυχική υγεία αλλά -κατά δήλωση των ερωτηθέντων- σε μικρότερο βαθμό.

Συνολικά το 2,9% των ατόμων που ρωτήθηκαν και εργάζονταν τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την έρευνα (δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το πρώτο τετράμηνο της πανδημικής κρίσης του ‘20) υπέδειξαν ότι είχαν προβλήματα υγείας που αφορούν μυοσκελετικά θέματα, τα οποία προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία και επηρέασαν είτε τη μέση για το 34,4%, είτε τα άνω άκρα για το 20,3%, είτε τα κάτω άκρα για το 10,3% των εργαζομένων. Η προτεραιοποίηση των μυοσκελετικών προβλημάτων εξηγεί γιατί οι χειριστές μηχανημάτων και οι ειδικευμένοι τεχνίτες είναι οι επαγγελματικές ομάδες στις οποίες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά απουσιών από την εργασία (68,1% και 65,2%).

πηγή: anatropinews.gr