Δημόσιο: Στις 19/10 έβγαλαν την Εγκύκλιο για κλείσιμο των Υπηρεσιών στις 15/10 λόγω “Μπάλλου”

Με ταχείς ρυθμούς, άμεσα αντανακλαστικά και πάντοτε συγχρονισμένη με τις τρέχουσες εξελίξεις, συνεχίζει να λειτουργεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Έτσι λοιπόν, εξέδωσε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου «εξ. επείγουσα» Εγκύκλιο για να ενημερώσει ότι μέρες πριν, στις 14 Οκτωβρίου (Φ.Ε.Κ. Β’4761/14.10.2021) εκδόθηκε Απόφαση αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου λόγω επικίνδυνων συνθηκών εξαιτίας του «Μπάλλου».

Γνωστοποίησε δηλαδή στους Φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Τρίτη, το έκτακτο θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης Παρασκευής.

Υπόδειγμα επιτελικής ταχύτητας.

Ακολουθεί κατωτέρω η σχετική Ενότητα Δ’ της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021 Εγκυκλίου:

<object class="wp-block-file__embed" data="https://arkiorg.files.wordpress.com/2021/10/64cea5cea646ce9ccea4ce9b6-cea5ce9d7.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού (64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Λήψη

πληροφορίες airetos.gr