Δημόσιο: Ξεκινά ο β΄κύκλος κινητικότητας (εγκύκλιος)

Την εκκίνηση του β΄ κύκλου κινητικότητας 2021 δίνει σημερινή εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Όπως τονίζεται «μετά την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2021 στις 15.9.21, ο Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2021 εκκινεί με την υποβολή αιτήσεων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται:

α) για τους εποπτευόμενους φορείς (πχ. ΝΠΔΔ, Δήμοι)1 στις 24 Οκτωβρίου 2021 και

β) για τους εποπτεύοντες των ανωτέρω φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)2 στις 29 Οκτωβρίου 2021.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και

β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί.