Απαράδεκτη απόφαση για την επιβολή πρόστιμων σε ανεμβολίαστους από το υπο κατάργηση ΣΕΠΕ

Διαβάζουμε από το site των εργαζομένων του Υπ.Εργασίας:

Το Σάββατο πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τα πρόστιμα των ανεμβολίαστων η απόφαση που έρχεται να καλύψει τα κενά όλων των προηγούμενων αποφάσεων για εμβολισμένους και ανεμβολίαστους εργαζόμενους . Η απόφαση  με ριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 (ΦΕΚ B 4766 – 16.10.2021) «Υποχρεώσεις και κυρώσεις εργοδοτών σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο (PCR, rapid test) στον ιδιωτικό τομέα»  πραγματικά περιλαμβάνει απίστευτα πράγματα. Τη διαβάζω την ξαναδιαβάζω αλλά δεν πιστεύω στα μάτια μου …. 

Δείτε την απόφαση εδώ 

Τώρα πραγματικά τι να σχολιάσουμε εδώ ή τι να πρωτοσχολιάσουμε καλύτερα; Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτά τα μέτρα κανέναν δεν πείθουν ότι προστατεύουν την δημόσια υγεία ή την υγεία των εργαζομένων.  Λίγο πριν καταργήσουν  το ΣΕΠΕ το βάζουν να παίξει το ρόλο του τιμωρού (άρθρο 9 τα πρόστιμα αυτά τα βάζει μόνο το ΣΕΠΕ και η ΕΑΔ) στους εργαζόμενους διαρρηγνύοντας έτσι την σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Τι να πούμε για τα άλλα καλούδια της απόφασης όπως :

  • την παράλογη εκδικητικότητα της  απόφασης  ότι δεν προσμετρούνται τα τεστ που πληρώνει ο εργοδότης αλλά μόνο αυτά που πληρώνει ο εργαζόμενος  παρ. 7 του άρθρου 2 – Στους διαγνωστικούς ελέγχους του παρόντος δεν προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση του εργαζόμενου. Αλήθεια αυτό το ποιος πληρώνει το τεστ πως θα το ελέγχουμε ; 
  • το ότι με ευκολία εισάγει μια ακόμα γραφειοκρατική διαδικασία στους εργοδότες  να  υποβάλουν  κάθε  κάθε βδομάδα και «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19»
  • τα αυτόματα πρόστιμα  – Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊστάμενου του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου παραβατών από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»- Τόση εμπιστοσύνη πια στα συστήματα τους και στη διασύνδεσή τους που ξεκινά μόλις τώρα; 
  • Την διαδικασία επιβολής -επίδοσης -εξέτασης προστίμων στους εργαζόμενους  που είναι δαιδαλώδης και ανεφάρμοστη – Η πράξη αυτή κοινοποιείται στον παραβάτη εργαζόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο στην κατοικία του ή στο χώρο εργασίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επιδόσεις του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και του άρθρου 27 του ν. 3996/2011 (Α’ 170). Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου, ο εργαζόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, με ένσταση στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.. Η ένσταση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της πράξης επιβολής προστίμου και εξετάζεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της από τον προϊστάμενο του ως άνω αρμόδιου Τμήματος. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, η πράξη επιβολής προστίμου ανακαλείται. Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης επιβολής προστίμου από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε
  • το γεγονός ότι τον εργοδότη τον συμφέρει να απασχολεί ανασφάλιστο τον εργαζόμενο από το δηλώσει ότι ο εργαζόμενος έχει κάνει τεστ ενώ δεν έχει πχ  καθώς για υποβολή ψευδούς δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ενώ για τον ανασφάλιστο μπορεί να φτάσει στα 2000. 
  • καλά τι να πούμε για τις εκπτώσεις στην μερική απασχόληση … λες και ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου σχετίζεται με το εισόδημα του πιθανού κρούσματος.  Πρώτη φορά βλέπουμε εκπτώσεις στην υποδηλωμένη απασχόληση ποιος σατανάς το σκέφτηκε αυτό ; έτσι έχουμε
    📌πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης,
  • 📌ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω

Είπαμε έκτακτες οι συνθήκες για την δημόσια υγεία και να βάλουν και οι εργαζόμενοι στις επιθεωρήσεις πλάτη αλλά αυτά τα μέτρα … ξεπερνούν τα όρια του ανεκτού … . Οι επιθεωρητές εργασίας από την πρώτη στιγμή έχουν βγεί στον αγώνα για να στηρίξουν τον κόσμο της εργασίας με το φιλότιμο τους όπως έκαναν πάντα αλλά είναι πλέον προφανές ότι κάποιοι έχουν παρεξηγήσει το φιλότιμο αυτό και έχει έρθει η ώρα να πούμε ένα φτάνει ως εδώ …  απλά φτάνει