ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.: Επιστροφή των εργολάβων καθαριότητας;

Η ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης της προκήρυξης είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού. Είναι επίσης προφανές ότι και το κόστος με την επαναφορά των εργολάβων θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα υπολείπεται κατά πολύ

τι αναφέρει η Ομοσπονδία:

Στις 24/11/2020 το ΔΣ του ΟΑΕΔ αποφάσισε την πρόσληψη με προκήρυξη 550 υπαλλήλων καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 18 μηνών. Η διεύθυνση Διοικητικού εργάσθηκε με αμεσότητα και απέστειλε τα σχετικά στο Υπουργείο Εργασίας. Τον Ιανουάριο του 2021 ψηφίστηκε ο Ν 4765 που καταργούσε τον Ν 4506/2017 που στο όγδοο άρθρο έδινε τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να προσλαμβάνουν υπαλλήλους καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας.

                Ο Ν4765/21 και συγκεκριμένα το άρθρο 61 που καταργεί τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης έχει ισχύ 4 μήνες μετά την δημοσίευσή του Νόμου, δηλαδή 16/5/2021. Έχουν περάσει έξι μήνες και η προκήρυξη δεν βγήκε στον αέρα.

                Είναι φανερό πως η κωλυσιεργία των πολιτικών προϊσταμένων των Υπουργείων είναι και πολιτική επιλογή για επαναφορά των εργολάβων καθαριότητας ως τη μόνη λύση.

                Η ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης της προκήρυξης είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού. Είναι επίσης προφανές ότι και το κόστος με την επαναφορά των εργολάβων θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα υπολείπεται κατά πολύ. Γι αυτούς του λόγους ζητούμε:

  • Την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων καθαριότητας στον ΟΑΕΔ
  • Την τροποποίηση του Νόμου 4765 και τη συνέχιση της προκήρυξης για 550 υπαλλήλους καθαριότητας
  • Την πρόβλεψη για μόνιμες θέσεις υπαλλήλων καθαριότητας, μιας και οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκής.