Δίκτυο Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού: 20/9-30/9 ψηφίζουμε στο Συνδικάτο