Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για ΔΥ από το Κοινωνικό Πολυκέντρο

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του στην επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων, συνεχίζει να διοργανώνει εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους στο δημόσιο, μέσω φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» και είναι τα εξής:

  • «Οικονομικές εξελίξεις και δημόσιος τομέας» με θεματολογία:
  • Κράτος / Κοινωνικό Κράτος
  • Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
  • Οικονομικές Εξελίξεις και Επιπτώσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση
  • Δημόσια Οικονομικά και Διαφάνεια
  • «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπροσώπων εργαζομένων στο Δημόσιο. Επικοινωνία και τεχνικές διαπραγμάτευσης» με έμφαση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων
  • Χρήση Κοινωνικών Δικτύων και ΤΠΕ
  • Οργάνωση, ανάπτυξη Οργανώσεων εργαζομένων και Παρακίνηση μελών

Τονίζεται ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα του Κοινωνικού Πολύκεντρου δεν έχουν δίδακτρα και υποστηρίζονται από έμπειρο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό. Επίσης, στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν τον κύκλο επιμόρφωσης παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εδώhttps://kpolykentro.gr/epimorfotika-lista/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ: https://kpolykentro.gr/epimorfotika-info-aitiseis-synd-ii/

Αφίσα

Αρχείο