Αίτημα της ΑΔΕΔΥ για συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών για το θέμα της κατάργησης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Κύριε Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, τις αμέσως προσεχείς ημέρες, για το θέμα της κατάργησης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – Αίτημα για συνάντηση προς τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών