Συντάξεις: Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων – Τα νέα «δεδομένα»

Αύξηση ορίων ηλικίας που φτάνει ως και τα 7 χρόνια, από τα 55 στα 62, θα έχουν από 1ης/1/2022 οι παλαιοί ασφαλισμένοι που δεν θα προλάβουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα συνταξιοδότησης με όριο ηλικίας κάτω των 62 ή των 67 ετών.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» του Ελεύθερου Τύπου δημοσιεύει σήμερα τον οδηγό με τα νέα όρια ηλικίας του 2022, τις διεξόδους που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι για να γλιτώσουν τις αλλαγές και τα αυξημένα ποσά σύνταξης που θα πάρουν όσοι προβούν σε αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Οι αλλαγές του 2022 αφορούν όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993, μια που για τους νέους ασφαλισμένους από 1ης/1/1993 και μετά, τα όρια ηλικίας είναι 67 ή 62 με 40 έτη για πλήρη σύνταξη και 62 για μειωμένη.

Το 2022 όμως εξισώνονται τα όρια ηλικίας των παλαιών με αυτά των νέων ασφαλισμένων.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι είχαν σταδιακά αυξανόμενα όρια ηλικίας από τις 19 Αυγούστου του 2015 ως και το 2021, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα αυτό θα έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας αλλά και το χρόνο ασφάλισης που προέβλεπαν για τη συνταξιοδότησή τους οι διατάξεις που ήταν σε ισχύ ως και τις 18 Αυγούστου του 2015.

Με αυτές τις προϋποθέσεις γλιτώνουν την απότομη αύξηση στα όρια ηλικίας του 2022.

Για παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένος στο Δημόσιο με 35ετία το 2021 και ηλικία 58 θα πάρει σύνταξη στα 61,5. Αν όμως έχει μόνον την 35ετία και το 2022 πιάνει τα 58, τότε θα πάει για σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή φορτώνεται 5 χρόνια επάνω στα έτη ασφάλισης και έμμεσα έχει αύξηση του ορίου ηλικίας, θα πάρει σύνταξη στα 63 που θα έχει τα 40 έτη.
 • Ασφαλισμένος στο Δημόσιο μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνει 25ετία ως το 2010 έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει με 37ετία, αρκεί να έχει συμπληρωμένο και το 55ο έτος της ηλικίας του. Αν έχει την 37ετία το 2021 και τα 55 το 2022, ή έχει τα 55 ως το 2021 και πιάνει την 37ετία το 2022, τότε οδηγείται στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη αντί 37. Στην περίπτωση αυτή (που δεν είναι πάντως ο κανόνας) έχουμε αύξηση ορίου ηλικίας κατά 7 χρόνια (από τα 55 στα 62 και αύξηση ετών ασφάλισης κατά 3 χρόνια, από τα 37 στα 40).

Αυτό που μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι μέσα στους 4 μήνες που τους μένουν πριν από τις αλλαγές του 2022 είναι να σπεύσουν και να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους ώστε να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια που τους λείπουν και αν έχουν ήδη πιάσει το παλιό όριο ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη ως το τέλος του 2021, δεν θα κινδυνέψουν από τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας το 2022.

Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων

Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων στο Δημόσιο καθορίζονται από το πότε προσλήφθηκαν (ΦΕΚ διορισμού) και από το πότε έχουν την 25ετία:

Με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αλλαγές που έρχονται το 2022 τα όρια ηλικίας για 7 κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Ανδρες υπάλληλοι πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 62ο έτος.
 2. Γυναίκες με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
 3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος.
 4. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
 5. Γονείς που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και έχουν ανήλικο τέκνο ως το 2012, ή το απέκτησαν και μετά το 2013, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Αν τα 52 ή τα 55 συμπληρωθούν μετά την 1η/1/2022, παίρνουν πλήρη στα 67 ή μειωμένη στα 56-58, εκτός αν συμπληρώσουν 40ετία, οπότε αποχωρούν στα 62.
 6. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 35ετία με το 58ο έτος συμπληρωμένο το 2021 παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας το 61o έτος και 6 μήνες. Από το 2022 πάνε στα 62 με 40ετία αν τα 35 ή τα 58 συμπληρωθούν από 1ης/1/2022.
 7. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ΙΚΑ πριν από το 1983, και συμπλήρωσαν την 25ετία ως το 2010 και την 37ετία ως το 2021 παίρνουν σύνταξη στα 61,2. Από το 2022 πάνε στα 62 με 40ετία αν τα 37 ή τα 55 έτη συμπληρωθούν από 1ης/1/2022.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 35 έτη (1)Ηλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
35ετία ως 18/8/2015Ανεξαρτήτως ηλικίαςΧωρίς όριο ηλικίας
35ετία ως 31/12/20155858,5
35ετία το 20165859
35ετία το 20175859,5
35ετία το 20185860
35ετία το 20195860,5
35ετία το 20205861
35ετία το 20215861,5
35ετία το 20225862 και 40 έτη

 (1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

 Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 37 έτη (2)Ηλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη ως 18/8/2015Ανεξαρτήτως ηλικίαςΧωρίς όριο ηλικίας
37 έτη ως 31/12/20155555,11
37 έτη το 20165556,9
37 έτη το 20175557,8
 37 έτη το 20185558,6
37 έτη το 20195559,5
37 έτη το 20205560,3
37 έτη το 20215561,2
37 έτη το 20225562 και 40 έτη

 (2)Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: τυχόν χρόνος ασφάλισης εκτός δημοσίου πριν το 1983 θα πρέπει να μείνει ως διαδοχικός και να μην έχει αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία Δημοσίου.

 Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011

Σύνταξη με 36 έτη (3)Ηλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
36 έτη το 20175859,5
36 έτη το 20185860
36 έτη το 20195860,5
36 έτη το 20205861
36 έτη το 20215861,5
36 έτη το 20225862 και 40 έτη

 (3). Τα 25 ή και τα 36 έτη συμπληρώνονται με αναγνώριση 4 ετών από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον με 1, 3 και 5 έτη από αναγνώριση πλασματικών χρόνων για ένα, δύο και τρία τέκνα και από τους δυο γονείς.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτη (4)Ηλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 20175960,2
37 έτη το 20185960,6
37 έτη το 20195960,11
37 έτη το 20205961.3
37 έτη το 20215961,8
37 έτη το 20225962 και 40 έτη

 (4) Στα 25 ή και στα 37 έτη συνυπολογίζονται με αναγνώριση ως 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και ως 5 έτη για 1, 2, 3 και άνω παιδιά.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης (*)
Εως 18/8/201552
Εως 31/12/201555
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Εως 18/8/201555
Εως 31/12/201556,6
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ετη υπηρεσίαςΗλικία συνταξιοδότησης
Με 25ετία το 2010 (άνδρες)62
Με 25ετία το 2010 (γυναίκες)55
Με 25ετία το 2011 (άνδρες-γυναίκες)56
Με 25ετία το 2012 (άνδρες-γυναίκες)58

Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις στο Δημόσιο με 36,6 ως 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμες αποδοχές36,6 έτη ασφάλισης37 έτη ασφάλισης39,9 έτη ασφάλισης40 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηαύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηαύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηαύξηση
1.38095188566969897711.065968981.07497599
1.4981.000928721.019941771.1241.0181061.1331.025108
1.6051.043967771.064981831.1761.0631131.1871.071116
1.7231.0921.009831.1141.025891.2351.1131221.2461.121124
1.8411.1401.052881.1641.069951.2931.1631301.3051.172133
1.9591.1891.095941.2141.1131011.3511.2131391.3641.222141
2.3971.3691.2541151.3991.2761241.5671.3981691.5831.410173
2.8351.5491.4131361.5851.4391461.7841.5832001.8021.597204
 1. Νέα σύνταξη, με ποσοστά αναπλήρωσης «νόμου Βρούτση» (Ν. 4670/2020)
 2. Παλιά σύνταξη, με ποσοστά αναπλήρωσης «νόμου Κατρούγκαλου» (Ν. 4387/2016)
 3. Ποσά σύνταξης μικτά.
 • eleftherostypos.gr