Εθνική Αρχής Διαφάνειας: Προκηρύσσει θέσεις για αποσπάσεις υπαλλήλων (αίτηση)

H ΕΑΔ προκηρύσσει για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία τρεις (3) θέσεις.

Ειδικότερα ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει την κάλυψη, με απόσπαση τριών (3) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ),
για τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hr@aead.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 16/08/2021 και λήγει στις 25/08/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση

Αίτηση

Βιογραφικό Σημείωμα