Τιμωρίες για εκπαιδευτικούς και σχολεία, ενώ δίνονται υπερεξουσίες στους διευθυντές

Εκχώρηση στους δήμους βασικών λειτουργιών των σχολείων, όπως συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου από τον δήμαρχο(!), περικοπή μισθών σε όσους αρνηθούν την αξιολόγηση. ● Κατά την κατάθεση του ν.σ. αποκαλύφθηκε ένα κείμενο φουσκωμένο με περισσότερα άρθρα και περισσότερο αυταρχισμό.

Με αιφνιδιαστικές ρυθμίσεις, που περιορίζουν ακόμη περισσότερο εκπαιδευτικούς και σχολεία, κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση. Ακόμα περισσότερες εξουσίες στους –αιώνιους– διευθυντές των σχολείων εις βάρος των συλλογικών οργάνων, εκχώρηση στους δήμους βασικών λειτουργιών των σχολείων, όπως συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου από τον δήμαρχο(!) και, τέλος, περικοπή μισθών σε όσους αρνηθούν την αξιολόγηση. Αυτές είναι ορισμένες από τις διατάξεις τελευταίας στιγμής που επιφύλασσε η κ. Κεραμέως αμέσως μετά τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου και στον δρόμο για τη Βουλή.

Οσο κι αν θέλει να κρυφτεί αυτή η τακτική, η χαρά δεν την αφήνει. Και αποκαλύπτεται. Αλώστε είναι τόσο παλιό το κόλπο. Οι τελευταίες πονηριές γίνονται αμέσως μετά το τέλος της «ανοιχτής διαβούλευσης» και μέχρι την έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης. Προς το παρόν, αποκαλύφθηκε ένα κείμενο φουσκωμένο με περισσότερα άρθρα, περισσότερο αυταρχισμό και μεγαλύτερη μείωση του εκπαιδευτικό χαρακτήρα στη λειτουργία των σχολείων. Είναι ενδεικτικές οι δυο αλλαγές, για την ακρίβεια μία προσθήκη και μία τροποποίηση.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο άρθρο 97:

«1. Εφόσον κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

2. Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες».

Ολη αυτή η προκλητική αλλοίωση λειτουργίας, συλλογικής και εκπαιδευτικής, συνοδεύεται και από τις ανοιχτές πλέον απειλές της υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση. Επί μήνες το υπονοούσε σαφώς. Από τον χειμώνα έλεγε: «Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπηρεσιακά». Χθες, στην εφημερίδα «Καθημερινή» το ξεκαθάρισε απολύτως. Θα γίνεται περικοπή μισθού σε όσους αρνηθούν να λάβουν μέρος στις διαδικασίες. Οπως είπε επί λέξει: «Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και ασφαλώς προβλέπονται και συνέπειες για όποιον δεν συμμετέχει. Η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση μισθού έως και ενός μηνός, αλλά παράλληλα τα αποτελέσματά της θα συνδέονται με επιβράβευση μέσω μορίων είτε με επιμόρφωση». Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια μέθοδο διαλεκτικής με την κοινωνία. Απειλές, τρομοκράτηση, επιβολή. Σε όλα τα πεδία.

Β) Σε ό,τι αφορά την εκχώρηση ακόμη περισσότερων πεδίων λειτουργίας των σχολείων στους δήμους, η τροποποίηση της πρόβλεψης για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων αποδεικνύει περίτρανα τις προθέσεις. Με αυτόματη μεταφορά αρμοδιοτήτων, η υπουργός αναθέτει στον δήμαρχο την ευθύνη συγκρότησης των Σχολικών Συμβουλίων. Μέχρι να κλείσει η «ανοιχτή διαβούλευση» η συγκεκριμένη διάταξη προέβλεπε ένα επταμελές συμβούλιο με πλειοψηφική συμμετοχή των εκπαιδευτικών (διευθυντής και τρεις εκπαιδευτικοί της μονάδας), έναν εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γονέων και δύο εκπροσώπους του δήμου. Στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή άλλαξαν τα δεδομένα. Στο άρθρο 107 υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» προβλέπεται η λειτουργία πενταμελούς Σχολικού Συμβουλίου το οποίο «συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, δυο εκπροσώπους του οικείου Δήμου, έναν εκπαιδευτικό της μονάδας και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων».

Σύμφωνα, δηλαδή, με τη διορθωμένη διάταξη του υπουργείου Παιδείας, πρόκειται για ένα σχολικό συμβούλιο το οποίο θα ορίζεται από τον δήμαρχο και στο οποίο θα μειοψηφεί το σχολείο. Εδώ, δεν ξέρουμε αν θέλει η κυβέρνηση πραγματικά να κρύψει την ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα της. Σίγουρα, πάντως, η φιλοδοξία δεν την αφήνει. Είναι γνωστή η συνταγή τόσο από τον ΟΟΣΑ όσο και από την έκθεση Πισσαρίδη.

Μεταφορά αρμοδιοτήτων περί την εκπαίδευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τέτοιας τάξεως που θα φτάνει έως τη διαχείριση εκπαιδευτικού προσωπικού από τους δήμους. Μιλάμε όμως για τους χρεοκοπημένους και ακόμα δεμένους στο μεγάλο πελατειακό άρμα εξουσίας ελληνικούς δήμους. Πώς να πείσει ο λύκος με το δόντι έξω για τον ευγενή σκοπό της αξιολόγησης και άλλες μεταρρυθμιστικές αρετές;

Συγκεντρωτικός μηχανισμός

Κατά τ’ άλλα να υπενθυμίσουμε ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις για την «αυτονομία» του σχολείου, να ψάχνει μόνο του για επιπλέον πόρους, να έχει διευθυντές με υπερεξουσίες και αιώνια θητεία, να είναι μέρος ενός τεράστιου συγκεντρωτικού μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας με χιλιάδες μονοπρόσωπες θέσεις οι οποίες αντικατέστησαν συλλογικά όργανα και διαδικασίες.

Ακόμα, προβλέπεται το πολλαπλό βιβλίο (χωρίς διευκρινίσεις πέραν του ότι θα είναι όλα ψηφιακά διαθέσιμα), η ελληνική PISA με πανελλαδικές διαγνωστικές εξετάσεις και βέβαια η αξιολόγηση. Με μόρια και εξέλιξη η επιβράβευση, με επιμόρφωση (μόνο) για όσους δεν πηγαίνουν καλά και με περικοπή μισθού για όσους αρνούνται.

● Τέλος, για όσους είχαν μια αναρώτηση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η κ. Κεραμέως το ξεκαθάρισε όταν πήγε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων: «Κάθε χρονιά που περνάει και δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής [ΕΒΕ] εγκλωβίζουμε τη νέα γενιά, διότι ένας εισακτέος με βαθμό 3 και 4 οι πιθανότητες να αποφοιτήσει είναι απειροελάχιστες». Είπε δε, πως σε σχέση με πέρυσι, 9.000 περισσότεροι υποψήφιοι «δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές(;) προϋποθέσεις για να υποβάλουν Μηχανογραφικό» ενώ στα ΙΕΚ «θα υπάρξει η δυνατότητα να γίνουν έως και 27.000 εγγραφές». Τώρα, αν δεν χωρέσουν ή δεν αρέσουν τα δημόσια ΙΕΚ, υπάρχουν –όπως θα έλεγε και η υπουργός της Παιδείας– τα ιδιωτικά ΙΕΚ, τα Κολέγια, τα πανεπιστήμια εξωτερικού. Σώνει και ντε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο;

Η υπουργός, μάλιστα, κάλεσε τους πρυτάνεις να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους εισαγωγής στα ΑΕΙ, διότι «τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι φοιτητές».

Πηγή : https://www.efsyn.gr