Ελεγκτικό Συνέδριο / Κίτρινη κάρτα στον διαγωνισμό για την ανακύκλωση στην Αττική

Εντοπίζοντας φωτογραφικές προδιαγραφές, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακυρώνει τη διαδικασία για τρεις ομάδες προμηθειών 34,14 εκατ.

Φωτογραφικές προδιαγραφές εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στον διαγωνισμό – μαμούθ αρχικού προϋπολογισμού 223,5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, που διενεργεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κατ’ εντολήν του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.

Έτσι λοιπόν, για τρεις ομάδες προμηθειών εξοπλισμού ανακύκλωσης συνολικού ύψους 34,14 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς το δικαίωμα ισόποσης προαίρεσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακυρώνει τη διαδικασία, ενώ εγκρίνει τις υπόλοιπες επτά ομάδες εγκρίνοντας τη δαπάνη των 62,69 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επίσης χωρίς το δικαίωμα ισόποσης προαίρεσης. Μιλάμε για το ένα τρίτο του διαγωνισμού – μαμούθ για την ανακύκλωση της Αττικής.

Πρόκειται για την τελευταία απόφαση του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ακολούθησε την προγενέστερη, που είχε δημοσιεύσει αποκλειστικά Η ΑΥΓΗ και ήταν κόλαφος για τον πρόχειρο και φωτογραφικό τρόπο με τον οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ συνέταξε τον διαγωνισμό ύψους 111,75 εκατ. ευρώ, με ισόποση προαίρεση, που έφτανε στα 223,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ!

Παρότι το ΣΤ’ Κλιμάκιο αναγνωρίζει τη συμμόρφωση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ να προχωρήσει ο οργανισμός σε προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους, όπως ακριβώς επιβάλλει ο Ν. 3852/2010, θέτει ζήτημα στις προδιαγραφές της προμήθειας. Πρόκειται για δύο ζητήματα που είχαν απασχολήσει τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και τους δημάρχους της Αττικής, καθώς η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ είχε αρχικώς προσκομίσει ως προγραμματικές συμβάσεις αυτές που είχαν συναφθεί επί διοίκησης Δούρου και όχι επί διοίκησης Πατούλη. Είναι κάτι το οποίο είχαν καταγγείλει έντονα πολλοί δήμαρχοι της Αττικής.

Σε συμμόρφωση λοιπόν προς την προηγούμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ αναγκάστηκε να συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με 23 δήμους της Αττικής, για τις οποίες ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία με έγκριση από τα δημοτικά συμβούλια. Παράλληλα, άλλοι 23 δήμοι έχουν λάβει απόφαση σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, χωρίς να έχουν υπογραφεί και αποσταλεί από τους δημάρχους στον ΕΔΣΝΑ.

Χωρίς συμμόρφωση

Στο σκέλος, όμως, των φωτογραφικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, που είχαν επισημανθεί στην προγενέστερη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν έκανε βήματα συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, στην Ομάδα Α για την προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων, εκτιμώμενης αξίας 7.540.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προέκυψαν πλήθος ζητήματα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει λοιπόν ότι «η απαίτηση τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων να έχουν εκτελέσει δύο τέτοιες συμβάσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της εν λόγω Ομάδας». Άρα, αυτός ο όρος συνιστά «απαίτηση μη πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και, συνεπώς, παράνομη ως δυσανάλογη».

Για την Ομάδα Β, που αφορά την προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, εκτιμώμενης αξίας 10.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προέκυψε ότι η προμήθεια τοπικών κονσολών πέραν της κεντρικής κονσόλας της ομάδας Α «δεν εντάσσεται στο συμβατικό αντικείμενο». Επίσης, τίθενται αντίστοιχοι όροι τεχνικής εμπειρίας που καθίστανται «δυσανάλογοι» και «πλήττουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού», επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για την δε Ομάδα Γ, που αφορά εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας 10.000.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν διατυπωθεί αδικαιολογήτως με τρόπο εξαντλητικό». Συνεπώς, «δεν δύναται να επαληθευτεί η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού ή να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος διατύπωσης των τεχνικών προδιαγραφών παρείχε τη δυνατότητα αποδοχής περισσότερων τεχνικών προσφορών».

AVGI.GR-ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ