Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων: Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με διευκρινίσεις (έγγραφο)

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/2021 (Α΄ 96), στις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του οποίου προβλέπονται θέματα που αφορούν στις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, σε εγκύκλιο που έστειλε το ΥΠΕΣ στις υπηρεσίες δίνονται πληροφορίες, για εξαιρέσεις, υπολογισμό ποσοστού κάλυψης θέσεων κλάδου, κριτήρια αξιολόγησης αιτημάτων, αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους υγείας κτλ.

H ΕΚΥΚΛΙΟΣ