ΑΡΣΥ Υπ.Εργασίας: Διογκώνεται το πρόβλημα στο ΜΤΠΥ λόγω έλλειψης προσωπικού!

Ως ΑΡΣΥ στηρίζουμε το αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΜΤΠΥ για την ενίσχυσή του με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό αποστείλαμε χθες την παρακάτω ανακοίνωση στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και την καλούμε να πάρει θέση.

Το ΜΤΠΥ είναι το Ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή το δικό μας ταμείο. Ιδρύθηκε το 1867 με πρωτοβουλία των ιδίων, χωρίς εργοδοτική εισφορά. Είναι ειδικό ταμείο του κράτους με αυτοτελείς διατάξεις, ανεξάρτητες από την συνταξιοδοτική νομοθεσία και διοικητική αυτονομία.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 109/2018 (ΦΕΚ 209/Α’/14.12.2018) όπου δημοσιεύτηκε ο οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών ανέρχονται σε 145.

Σήμερα, έχουν απομείνει στο ΜΤΠΥ οι μισοί σχεδόν υπάλληλοι, ήτοι περίπου 75 άτομα. Την στιγμή μάλιστα που το ΜΤΠΥ καλείται να εξυπηρετήσει 600 χιλιάδες πρώην δημοσίους υπαλλήλους ή τις οικογένειες τους.

Η κατάσταση έχει πλέον φτάσει στο απροχώρητο και μόνο η ενίσχυση του ταμείου με το απαραίτητο για την λειτουργία του προσωπικό μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη είσπραξη των κρατήσεων αλλά και την σωστή απόδοση των μερισμάτων. 

Δεν θα επιτρέψουμε, μέσω της σταδιακής απαξίωσης του ΜΤΠΥ, την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε την Ο.Σ.ΥΠ.Ε. να πάρει άμεσα θέση.

Να διεκδικήσει ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις χθες και

Να ενημερώσει την ΑΔΕΔΥ για την κρισιμότητα της κατάστασης ώστε να κληθεί και η ίδια να πάρει θέση.

Σε περίπτωση μη εξεύρεσης άμεσα λύσης, προτείνουμε από κοινού, με τον Σύλλογο του ΜΤΠΥ και την ΑΔΕΔΥ, αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ανάδειξη του θέματος.