Πάρτι υπερτιμολογήσεων μέσω δημοτικών αναπτυξιακών

Η Π.Ο. – ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει τη γενικευμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες

Σε μεγάλο πάρτι υπερτιμολογήσεων και αναθέσεων σε… κολλητούς εξελίσσεται η λειτουργία των αναπτυξιακών οργανισμών που αναπτύσσεται σταδιακά σε όλη την Αυτοδιοίκηση με σκοπό να παρακάμψει την κεντρική λειτουργία των νευραλγικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έγκριση προγραμματικής σύμβασης του αναπτυξιακού οργανισμού «Εύδημος» με τον Δήμο Λαυρίου για την παροχή στον τελευταίο της διοικητικής υποστήριξης για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης. Πρόκειται για σύσταση νέας υπηρεσίας δόμησης, με διάρκεια 14 μηνών, η οποία δεν θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής!

Το συνολικό ετήσιο κόστος της μισθοδοσίας θα ανέρχεται στα 153.995,01 ευρώ για επτά υπαλλήλους. Από αυτούς, οι δύο υπάλληλοι θα είναι με σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα ο ένας θα αναλάβει τον συντονισμό της υπηρεσίας με ετήσια μισθοδοσία 13,054 ευρώ και ο δεύτερος τη γραμματειακή υποστήριξη με αμοιβή 3.905,02 ευρώ. Ενώ για τη δεκατετράμηνης διάρκειας σύμβαση με αγρονόμο τοπογράφο, αρχιτέκτονα μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, πολιτικό μηχανικό και λογιστή, η συνολική μισθολογική επιβάρυνση εκάστου θα είναι 27.602,40 ευρώ!

«Η αμοιβή είναι αυξημένη κατά 30% πάνω από τη συμβατική αμοιβή των διπλωματούχων μηχανικών» καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. – ΕΜΔΥΔΑΣ). Ταυτόχρονα, η Π.Ο. – ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει τη «γενικευμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες», τη στιγμή που οι οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και οι πολεοδομίες παρακάμπτονται και το έργο τους ανατίθεται στους αναπτυξιακούς οργανισμούς.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Άλλα παραθυράκια

Την ίδια ώρα, πάρτι γίνεται και στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά, όχι μέσω αναπτυξιακού οργανισμού αλλά αξιοποιώντας διάταξη του Ν. 4782/2021 όπου ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει για δημόσιο έργο τους μηχανικούς της επιλογής του, οι οποίοι θα εκτελέσουν το έργο και ταυτόχρονα θα το ελέγχουν κατά τη φάση της επιμέτρησης. Όπως καταγγέλλει η Π.Ο. – ΕΜΔΥΔΑΣ, το κόστος για τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά της προγραμματικής σύμβασης για την ανάθεση και επίβλεψη τεσσάρων έργων, συνολικού προϋπολογισμού στα 6 εκατ. ευρώ, οδηγεί σε αμοιβές επίβλεψης 860.000 ευρώ! «Το κόστος δύο μηχανικών επί δύο έτη που θα χρειάζονταν για να τα επιβλέψουν θα ήταν πολύ μικρότερο και η τεχνογνωσία θα παρέμενε στην υπηρεσία» επισημαίνει η Π.Ο. – ΕΜΔΥΔΑΣ.

Όμως, η διοίκηση του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είχε άλλη άποψη για το κόστος της επίβλεψης! Και όπως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η ΑΥΓΗ και φέρουν την ημερομηνία της 2ας Μαρτίου 2021, η δημοτική αρχή Εμμανουήλ Παππά σκοπίμως επέλεξε να συνάψει αυτήν την προγραμματική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Η δημοτική αρχή Εμμανουήλ Παππά ισχυρίστηκε μάλιστα ότι «λόγω ελλιπούς στελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου», «σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασιών για τη διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της», και λόγω του ότι «η υλοποίηση των έργων είναι με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», «απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των μηχανικών», άρα πρέπει να προχωρήσει στην προγραμματική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Μόνο που τα έργα από το ΕΤΠΑ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά δεν αφορούν μόνο την απερχόμενη προγραμματική περίοδο που έληξε τυπικά την 31.12.2020, αλλά και τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027! Δηλαδή έργα που δεν έχουν καν ενταχθεί στις χρηματοδοτήσεις του νέου ΕΤΠΑ!

Εργασιακή ομηρεία

«Δήμαρχοι και περιφερειάρχες προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και το κρατούν υπό διαρκή εργασιακή ομηρεία ώστε να εκτελούν τεχνικό έργο χωρίς τους ‘ασφυκτικούς’ ελέγχους του Δημοσίου» καταγγέλλει η Π.Ο. – ΕΜΔΥΔΑΣ αναφερόμενη και στις διατάξεις του Ν. 4782/2021, όπου ο εργολάβος ενός δημόσιου έργου είναι ταυτόχρονα και ο ελεγκτής του!

ΠΗΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ