Πρωτοδικείο Αθηνών: Θετική απόφαση για συμβασιούχους δήμου – Παραμένουν ως το Εφετείο (έγγραφο)

Την απασχόλησή συμβασιούχων του δήμου Πλατανιά μέχρι την έκδοση ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ επί της κυρίας αγωγής, δηλαδή μέχρι να κριθεί το θέμα της εργασιακής τακτοποίησής τους και από το Εφετείο, διατάσσει με την υπ’ αριθμόν 899/2021 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Στην απόφαση, που αφορά εφτά συμβασιούχους γίνεται μνεία σε παλαιότερη απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), αντίστοιχη της πρόσφατης του ίδιου Δικαστηρίου στην υπόθεση C-760/18, με την  οποία αποφαίνεται ότι το Σύνταγμα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους Έλληνες δικαστές να προβαίνουν στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ως συμβάσεων αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 3 νόμου 2112/1920.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚ

ΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

https://www.aftodioikisi.gr/