Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία και την Εργασία- Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό, ανθεκτικό εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και υγείας

Παγκόσμια μέρα ασφάλειας και υγείας στην Εργασία σήμερα 28-04-2021 μια μέρα για να αναλογιστούμε πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές πρόληψης και ενίσχυσης ανύπαρκτου στη χώρα μας Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Η πανδημία έκανε ορατές αυτές τις ελλείψεις με τραγικές συνέπειες στην υγεία και την ασφαλεια των εργαζομένων στη χώρα μας.

Η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας έχουν επηρεαστεί μαζικά από την πανδημία COVID-19. Ένα ισχυρό, ανθεκτικό, εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη και την πρόληψη κρίσεων, λέει ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ, Guy Ryder, σε ένα βίντεο μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία και την Εργασία.

Εν όψει και και της κατάθεσης του εργασιακού νομοσχεδίου ελπίζουμε να περιλαμβάνονται σ αυτό οι επιβεβλημένες συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προκλήσεις της εργασιακής πραγματικότητας στη χώρα μας, στο πλαίσιο και των συνεπειών της πανδημίας.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ) σε μια έκθεση, που κυκλοφόρησε την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία καλεί τις χώρες να δημιουργήσουν υγιή και ανθεκτικά συστήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (OSH) που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για όλους στον κόσμο της εργασίας σε περίπτωση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην υγεία . Αυτό θα απαιτήσει επενδύσεις σε υποδομή OSH και ενσωμάτωσή της σε συνολικά εθνικά σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων και να υποστηρίζεται η συνέχεια των επιχειρήσεων.