ΠΑΕΚ ΟΣΥΑΠΕ- Αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων και προϊσταμένων από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

Νέες αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων και προϊσταμένων από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όσο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Αττικής .

Οι μετακινήσεις αυτές είναι μεγαλύτερης έκτασης σε αριθμό από τις μετακινήσεις υπαλλήλων και Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων που είχαν πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2020 .

Ο Περιφερειάρχης Αττικής αντί λοιπόν να ασχοληθεί με την στελέχωση της ήδη  υποστελεχωμένης Περιφέρειας του, ανακατεύει τους λίγους εναπομείναντες υπαλλήλους, αναθέτοντάς τους ακόμη και άσχετα με την ειδικότητά τους αντικείμενα, προφανώς για ιδιοτελείς σκοπούς.

Η Π.Α.Ε.Κ στέκεται απέναντι σε κάθε απόφαση μετακίνησης υπαλλήλων και προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν πραγματοποιηθεί αυτό το διάστημα χωρίς την σχετική ενημέρωση και ακρόαση των υπο μετακίνηση συναδέλφων μας.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής :

– Αντί να ασχολείται με μετακινήσεις των υπαλλήλων της, ας απαιτήσει επιτέλους από την κυβέρνηση την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες της.

– Να ανακαλέσει άμεσα τις μετακινήσεις των συναδέλφων . Ο αυταρχισμός και η αυθαιρεσία των αποφάσεων της  αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και ωθούν τους εργαζομένους στην φυγή μέσω του προγράμματος της κινητικότητας αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο την υποστελεχωμένη Περιφέρεια Αττικής .

Η Γραμματεία της ΠΑΕΚ