Ασφαλιστικό: Πρώτα θα βγαίνει η οριστική σύνταξη και μετά η… προσωρινή

H Βουλή αναμένεται να κυρώσει την ρύθμιση Χατζηδάκη η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση του ΕΦΚΑ να εκδίδει την προσωρινή σύνταξη εντός διμήνου, αλλά η οριστική σύνταξη ρητώς θα πρέπει να εκδίδεται εντός μηνός!

Με τις αλλεπάλληλες τροπολογίες του υπουργείου Εργασίας η κυβέρνηση κατόρθωσε το αδύνατο: Η οριστική σύνταξη θα εκδίδεται νωρίτερα από την… προσωρινή.

Η οποία, προσωρινή, προβλέφθηκε εδώ και χρόνια για την μεταβατική περίοδο από την εργασία στη συνταξιοδότηση του εργαζομένου. Σαν μέτρο ανακούφισης-στήριξης του ασφαλισμένου λόγω της ασυγχώρητης καθυστέρησης των ταμείων να αποδώσουν εγκαίρως, εάν όχι στην ώρα τους, τις αναλογούσες αποδοχές. Κατά συνέπεια, η προσωρινή, το λέει και το «όνομά» της, λογικά θα έπρεπε να προηγείται και να διαρκεί μέχρι την οριστική σύνταξη.

Προχειρότητα

Όχι όμως! Με τις τροπολογίες του υπουργείου Εργασίας, έχουμε την αντιστροφή της λογικής. H Βουλή αναμένεται να κυρώσει την ρύθμιση Χατζηδάκη η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση του ΕΦΚΑ να εκδίδει την προσωρινή σύνταξη εντός διμήνου, αλλά η κανονική-οριστική σύνταξη ρητώς θα πρέπει να εκδίδεται εντός μηνός!

Σπουδή, προχειρότητα, πολιτική πίεση, αβελτηρία!

Αναφέρεται, χαρακτηριστικά, στην παράγραφο δ του άρθρου 1 της υπουργικής τροπολογίας:

«Οι βεβαιώσεις και τα σχέδια αποφάσεων που εκδίδουν οι Πιστοποιημένοι Επιστήμονες (σ.σ. οι εργατολόγοι που θα αναλαμβάνουν να εκδίδουν τις προσυνταξιοτικές πράξεις) θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση (συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου) και υποβάλλεται με τα αναγκαία δικαιολογητικά…».

Και αμέσως μετά «Όταν υποβληθεί σχέδιο οριστικής σύνταξης (σ.σ. από τον εργατολόγο, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ), η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών… Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής το σχέδιο θεωρείται εγκεκριμένο και επέχει θέση πράξης συνταξιοδότησης…»

Κατά συνέπεια, αυτομάτως, ακόμη και χωρίς υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου, το σχέδιο του εργατολόγου εγκρίνεται και η σύνταξη καταβάλλεται εντός μηνός. Ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να απορρίψει ένα τέτοιο σχέδιο και εάν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει λάθος ή, υπήρξε δόλος, την ευθύνη φέρει ο εργατολόγος (αλλά πληρώνει ο ασφαλισμένος που επιστρέφει τα χρήματα…)

Ωστόσο, στο άρθρο 8 που αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα της προσωρινής σύνταξης, την παροχής που δίνεται προκειμένου να ανακουφιστεί ο ασφαλισμένος μέχρι να βγει η κανονική σύνταξη, αναφέρεται (άρθρο 8 παρ. 8, τροποποίηση του ν.4387/16):

«Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται ή απορρίπτεται με απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου εντός δύο μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών…» Τέλεια! Ένα μήνα μετά την οριστική σύναξη (αυτόματη κύρωση της πράξης του εργατολόγου) ο ΕΦΚΑ θα δίνει την… προσωρινή.

Προχειρότητα και εμπαιγμός των ανθρώπων που εδώ και 3 ή 5 και 6 χρόνια αναμένουν να πάρουν τις νόμιμες αποδοχές τους.

Πληρωμές χωρίς υπόλογο

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα 7 γκρίζα σημεία στην εν λόγω τροπολογία με την οποία ο ΕΦΚΑ «δίνει έξω», στους εργατολόγους, την έκδοση των συντάξεων και οι υπάλληλοί του γίνονται απλά διακοσμητικά στοιχεία:
1.Οι συντάξεις θα βγαίνουν και θα πληρώνονται χωρίς καμία υπογραφή μονίμου-υπόλογου (σ.σ. μετά την πάροδο 30 ημερών και στην περίπτωση ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν συναινεί και δεν υπογράφει την συνταξιοδοτική πράξη του εργατολόγου …)

2.Η ανάθεση «έξω» των συνταξιοδοτικών πράξεων ήρθε για να μείνει. Η ίδια η κυβέρνηση δέχεται ότι η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί, αφού προβλέπει ότι όσοι εργατολόγοι τιμωρηθούν για δόλο στις συνταξιοδοτικές τους πράξεις (σ.σ. τρείς αποφάσεις λάθος), θα αποκλείονται για μια 5ετία από τον κατάλογο των Πιστοποιημένων Επιστημόνων. Δηλαδή, αν αποκλειστούν φέτος, θα επανέλθουν το 2026…

3.Η αποζημίωση (αμοιβή) των εργατολόγων θα αποφασιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και, προφανώς, θα είναι εντελώς διαφορετική (σ.σ. αισθητέ υψηλότερη) από τα 11,6 € ανά πράξη που λαμβάνουν οι 100 συνταξιούχο του ΕΦΚΑ οι οποίοι «επιστρατεύτηκαν» για να επιταχύνουν τις διαδικασίες απονομής των συντάξεων…

4.Τα στοιχεία, ακόμη και προσωπικά δεδομένα, των ασφαλισμένων θα τα δίνουν στους εργατολόγους ορισμένοι υπάλληλοι (σ.σ. προφανώς που συμφωνούν) και θα οριστούν από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ.

5.Στις προσωρινές συντάξεις οι αναπηρικές θα είναι μειωμένες κατά 50% (σ.σ. άρα θα πέφτουν κάτω από τα 384 € της εθνικής σύνταξης), στην περίπτωση κατά την οποία η αναπηρία είναι κάτω του 67% και μειωμένες κατά 25% για ποσοστά αναπηρίας, από το ΚΕΠΑ, κάτω από 80%.

6.Σε περίπτωση αίτησης για μειωμένη σύναξη και η προσωρινή θα είναι μειωμένο έως και 30%

7.Η προσωρινή σύνταξη χηρείας θα είναι μειωμένη κατά 30%.

Χρήστος Μέγας – https://www.ieidiseis.gr/