«Μαζικά και δυναμικά συμμετέχουμε στην Απεργία –Αποχή από την επιχειρούμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων»

Ως Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών συμβάλλαμε καταλυτικά στη διαμόρφωση της ομόφωνης απόφασης της ΔΟΕ για απεργία αποχή από όλες τι διαδικασίες αξιολόγηση που προβλέπει η υπουργική και θα δώσουμε τη μάχη, μαζικά και συλλογικά, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να αναγκαστεί να αποσύρει την Υ.Α. και τον νόμο 4692/2020.

Δυναμώνουμε και ενισχύουμε την κατεύθυνση της απόφασης του ΔΣ της ΔΟΕ:

  • Όλοι οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών να πάρουν μέτρα για την υλοποίηση της απόφασης για την απεργία – αποχή. Να οργανώσουν με όλα τα μέσα την ενημέρωση συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους πραγματικούς στόχους της επιχειρούμενης «αξιολόγησης».
  • Τους Συλλόγους Διδασκόντων να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. (θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες τις επόμενες μέρες εξειδικεύοντας τις νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τη νομική μας σύμβουλο και θα πρέπει να ακολουθηθούν π.χ. αναλυτικά βήματα ή/και πρακτικά συλλόγου διδασκόντων κλπ.) και με βάση αυτή την απόφαση,  να μην προχωρήσουν σε καμία διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της Υ.Α. (ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης»).
  • Ειδικά καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές σχολείων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση του κλάδου συμμετέχοντας στην απεργία – αποχή.