Φτάσαμε στην 30η εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τα έκτακτα μέτρα

  Αισίως φτάσαμε στην 30η εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τα έκτακτα μέτρα που πάνε να γίνουν μόνιμα .

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες προς τους δημόσιους υπαλλήλους για τη λειτουργία των υπηρεσιών εν μέσω πανδημίας.

Δείτε την 272354181_ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1 εγκύκλιο