Υπουργείο Πολιτισμού / Αποκατέστησαν και οικονομικά τον πρώην έκπτωτο εργολάβο

Το υπ. Πολιτισμού έδωσε πίσω στην εταιρεία ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε. 325.443,22 ευρώ και τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για έργο που ουδέποτε παρέδωσε

Στην πλήρη αποκατάσταση της εταιρείας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε., που είχε κηρυχθεί έκπτωτη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν παρέδωσε τη βάση δεδομένων για την ψηφιακή καταγραφή των κινητών μνημείων της χώρας, και αποκηρύχτηκε τον περασμένο Μάρτιο εν μέσω lockdown από τη Λίνα Μενδώνη, προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, αποφασίζοντας, και πάλι εν μέσω καραντίνας, τον περασμένο Νοέμβριο, την εξόφληση του εργολάβου με το ποσό των 325.443,22 ευρώ και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής της εταιρείας, για ένα έργο προβληματικό, το οποίο ουδέποτε παρέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο!

Πώς λοιπόν εξοφλήθηκε με ζεστό δημόσιο χρήμα ένα έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει παραληφθεί, δεν βρίσκεται στη διάθεση του υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του ούτε όμως του κοινού για το οποίο, υποτίθεται, δημιουργήθηκε;

Όπως είναι γνωστό, η ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ με υπουργική απόφαση των Μυρσίνης Ζορμπά και Κώστα Στρατή είχε κηρυχθεί έκπτωτη, διότι δεν τήρησε τα χρονοδιαγράμματα του έργου και την οριστική προθεσμία που προέβλεπε η σύμβασή της με το Δημόσιο και προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, για την παράδοση του υποέργου «Ανάπτυξη εφαρμογών» του έργου «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΑ και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», δηλαδή της βάσης δεδομένων που θα υποδεχόταν τις ψηφιακές καταγραφές των κινητών μνημείων που βρίσκονται στις αποθήκες των μουσείων και των Εφορειών Αρχαιοτήτων όλης της χώρας.

Η νυν υπουργός Πολιτισμού, όχι μόνο ανακάλεσε την Υπουργική Απόφαση των Ζορμπά – Στρατή, αλλά αποκαθιστά και οικονομικά πλέον τον εργολάβο. Η απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων της 10ης Νοεμβρίου 2020 εγκρίνει την «πληρωμή 325.443,22 ευρώ, …που αφορά την εξόφληση του Υποέργου ‘Ανάπτυξη Εφαρμογών’ συνολικής αξίας υλοποιηθέντος τμήματος 508.370,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μετά την αφαίρεση α) των ποινικών ρητρών ποσού 35.370,00 ευρώ, β) της έντοκης προκαταβολής ποσού 99.052,27 ευρώ, γ) της τμηματικής πληρωμής του 20% του συμβατικού τιμήματος ποσού 135.267,07 μετά την παρακράτηση τόκων ποσού 3.972,13 ευρώ, δ) των τόκων που αντιστοιχούν ποσού 19.686,50 ευρώ του έργου ‘Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων’, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, με κωδικό MIS 5003748».

Με αντίστοιχη απόφαση της ίδιας διεύθυνσης, στις 4 Νοεμβρίου 2020, εγκρίθηκε η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου και προκαταβολής ύψους 28.300,65 ευρώ «που αφορά τη Σύμβαση του Υποέργου 3 της Εταιρείας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και 70.751,62 ευρώ «που αφορά στη λήψη προκαταβολής 30% του συμβατικού τμήματος της Σύμβασης του Υποέργου 3 της εταιρείας».

Σύμφωνα με την απόφαση, επιστρέφονται οι εγγυητικές “μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποέργου 3 ‘Ανάπτυξη Εφαρμογών’ του Έργου ‘Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων’ με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/386745/271596/994/531/22.07.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΖ4653Π4-Ζ2Υ) Υπουργική Απόφαση Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 2/17.06.2020 της Επιτροπής Ποιοτικής Αξιολόγησης και Οικονομικής Αποτίμησης του υποέργου ‘Ανάπτυξη Εφαρμογών’ του Έργου ‘Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων’ ενταγμένου στο Ε.Π. ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’ με κωδικό πράξης MIS5003748″.

Ωστόσο ούτε η απόφαση της εξόφλησης ούτε η απόφαση επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου και προκαταβολής δεν επικαλούνται στο προοίμιό τους, Υπουργικές Αποφάσεις τόσο για την προσωρινή όσο και για την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή του έργου.

Ζορμπά: Σκελετοί στα ντουλάπια

«Το αρχαιολογικό κτηματολόγιο και το αρχείο κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΑ στοιχειώνουν το υπουργείο σαν σκελετοί στα ντουλάπια» επισημαίνει η πρώην υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, επί υπουργείας της οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο ανάδοχος του έργου. Εξηγεί δε ότι «τα έργα δεν υπάρχουν, διότι ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν μετά από ατέλειωτες καθυστερήσεις χρόνων. Η εταιρεία είχε κηρυχθεί έκπτωτη αλλά η νυν υπουργός έσπευσε να την αποκαταστήσει και συνέχισε να την εμπιστεύεται και να συμβάλλεται μαζί της, δίνοντάς της και άλλες εργολαβίες, ενώ ένιψε τας χείρας της στη Βουλή, σαν τον Πόντιο Πιλάτο, όταν η επιτροπή παραλαβής των εργαζομένων δεχόταν δικαστικές επιθέσεις από την εταιρεία. Το κτηματολόγιο και τα κινητά δεν είναι μια μαγική εικόνα που βλέπει η υπουργός ενώ κανείς άλλος δεν βλέπει. Είναι ένα απροκάλυπτο κραυγαλέο σκάνδαλο, που την εκθέτει και την καθιστά υπόλογη».

Ο λόγος στη Δικαιοσύνη

Φαίνεται ωστόσο ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται σ’ αυτή την υπόθεση οδήγησαν τη Δικαιοσύνη να πάρει την υπόθεση πάνω της. Σε αντίθεση με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, που ευνοεί εμφανώς τον ανάδοχο εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αφενός έθεσε στο αρχείο τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ η ανάδοχος εταιρεία ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ επειδή, ως μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, εισηγήθηκαν στην τότε υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά και τον τότε υφυπουργό Κώστα Στρατή τη μη παραλαβή παραδοτέων, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες μας, καλεί τον ανάδοχο να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση μετά τη μήνυση και τις καταγγελίες των εργαζομένων που μηνύθηκαν.

https://www.avgi.gr/ΠΟΛΥ ΚΡΥΜΝΙΩΤΗ