Τα «δοτά» υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών δε θα έχουν καμία νομιμοποίηση!

Συνεχίζουμε αταλάντευτα και ενωτικά τον αγώνα συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, ώστε όλοι μαζί να επιτύχουμε την πραγματοποίηση των εκλογών για τα ΥΣ των εκπαιδευτικών όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, με πλήρη ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και με δια ζώσης ψηφοφορία! Είναι ζήτημα Δημοκρατίας!