Διαμαρτυρία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας στο Υπουργείο Υγείας _Εικόνες

Σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 στη διαμαρτυρία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας στο Υπουργείο Υγείας για ανοιχτά σχολεία και υγειονομικά ασφαλή για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα περπατούν και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στη σκηνή και υπαίθριες δραστηριότητες