Αναδρομικά 32.000 € με τόκο 6% για τρία έτη (2016-2018) επιδίκασε σε συνταξιούχο δικαστικό το Ελεγκτικό Συνέδριο!

(απόφαση 1575/2020, τμήμα ΙΙ)

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντίθετα από το Συμβούλιο Επικρατείας που επιδίκασε αναδρομικά ΜΟΝΟ έντεκα (11) μηνών στους συνταξιούχους με την υπ’αριθ. 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας!

Αντισυνταγματικές οι περικοπές του νόμου Βρούτση (ν. 4093/2012) μέχρι και σήμερα, επιμένει το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Ιδού ολόκληρη η απόφαση 1575/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://enypekk.gr/