Απολύσεις καθαριστών και καθαριστριών σε όλα τα υπουργεία μέσα στις γιορτές

Απολύσεις καθαριστών και καθαριστριών σε όλα τα υπουργεία μέσα στις γιορτές, έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, επιβραβεύοντας με αυτό το τρόπο όλους αυτούς τους εργαζόμενους που εν μέσω πανδημίας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή και την υγεία τη δική τους και της οικογένειας τους.

Και πως τους αναπληρώνει; με εργολάβους που επαναφέρει και πάλι στο δημόσιο.. εργολάβους που είχαν εκδιωχθεί από όλο το δημόσιο μιας και εισέπρατταν τα χρήματα και τους εργαζόμενους που απασχολούσαν δεν τους πλήρωναν και τους απασχολούσαν και σε συνθήκες γαλέρας.

Μάλιστα η κυβέρνηση για να παίξει το επικοινωνιακό της παιχνίδι, ψήφισε και καλά το νόμο 4674/2020 άρθρο 180* για τη προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες του κορονοϊού, όπου εκεί μιλούσε για τρίμηνη παράταση των συμβάσεων μέχρι της 31/3/2021. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα απλώς να παίζουν με τον πόνο των εργαζομένων καλώντας αυτούς τους εργαζόμενους τη μια μέρα να υπογράφουν και καλά παράταση της εργασίας τους μέχρι τις 31/3/2021 και την επόμενη μέρα τους απέλυαν αφού ήδη είχαν υπογράψει τος συμβάσεις με τους εργολάβους..

Όλα αυτά σε αγαστή συνεργασία με το πρώην υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, όπου δεχόταν πιέσεις από όλα τα υπουργεία να δοθεί η παράταση εργασίας στους εργαζόμενους, μιας και η λήξη των συμβάσεων τους ήταν στις 31/12/2020 .

*ν. 4674/2020, Άρθρο 180. Συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης «Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές

Στα νοσοκομεία που έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εμπαιγμός στους εργαζομένους όπως πχ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου η διοίκηση επικαλείται το υπ. αριθμ. 271/12-9-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας .

Στο υπ. αριθμ. 271/12-9-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας στο οποίο αναφέρεται πέραν των άλλων ότι «…. Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας δύναται να επιλέγουν έναν (1) από τους εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των υπηρεσιών Καθαριότητας, φύλαξης, Εστίασης και Σίτισης (είτε 7σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, είτε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4542/2018, είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προμηθειών) με γνώμονα το δημοσιονομικό όφελος. ….»