Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΓΓ Ισότητας των Φύλων για τη λεγόμενη «συνεπιμέλεια»

Τον Απρίλιο του 2020 συστάθηκε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για «την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου». Έργο της επιτροπής ήταν η σύνταξη σχεδίου νόμου με τίτλο «τροποποίηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για τη γονική μέριμνα και την προσωπική επικοινωνία με το τέκνο».
Στο ως άνω σχέδιο νόμου προτεινόταν, σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης, η από κοινού άσκηση της επιμέλειας και η εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού, με δικαστική απόφαση, χωρίς να απαιτείται η συμφωνία των γονέων.

Η συνέχεια ήταν πιο περίεργη καθώς η παραπάνω εισήγηση της Νομοπαρασκευαστικής αποσύρθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εμφανίστηκαν (υπό τη μορφή διαρροών) δύο κείμενα των οποίων η προέλευση δεν διευκρινίζεται και τα οποία κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Από τα παραπάνω εγείρονται σημαντικά ζητήματα τόσο σε ότι αφορά τις τουλάχιστον περίεργες μεθοδεύσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και σημαντικά ζητήματα ουσίας ως προς την κατεύθυνση που φαίνεται να παίρνει η προωθούμενη νομοθετική αλλαγή του νομικού πλαισίου της γονικής μέριμνας.

Ως προς τη μεθόδευση, η κυβέρνηση προωθεί μια σημαντική ανατροπή στο οικογενειακό δίκαιο προβάλλοντας ως αιτιολογική βάση μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων, χωρίς να έχουν κληθεί σε διάλογο όχι μόνο οι συλλογικότητες του φεμινιστικού κινήματος αλλά ούτε καν να τοποθετηθεί επ’ αυτού ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα των φύλων δηλαδή η ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Αντίθετα, οι διάφορες συλλογικότητες μπαμπάδων που προωθούσαν με μεθόδους lobbying την αλλαγή της νομοθεσίας, οι διάφορες κινήσεις που δραστηριοποιούνται με επωνυμίες όπως «ενεργοί μπαμπάδες» κλπ είχαν προνομιακή θέση συνομιλητή, εξασφαλίζοντας στα μουλωχτά να συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Οι ίδιες αυτές κινήσεις είχαν επίσης προνομιακή μεταχείριση από τα ΜΜΕ που εδώ και μήνες προβάλουν τις θέσεις τους περί «γονεϊκής αποξένωσης» και «γονεϊκής ισότητας», αφηγήματα που ακούγονται πιο συμπαθητικά από τις τοποθετήσεις μελών τους στις σελίδες που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί απροκάλυπτα βρίσκουμε τοποθετήσεις που εμφανίζουν τη λεγόμενη «συνεπιμέλεια» σαν το όχημα που θα σπάσει το «(απόστημα) που λέγεται «δομές προστασίας κακοποιημένων γυναικών»(!!!)

Χαρακτηρίζουν «απόστημα» τις δομές της υπηρεσίας μας που κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να παράξουν ουσιαστικό κοινωνικό έργο στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, η οποία μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας έχει ενταθεί ανησυχητικά.

Όσο για την ουσία των προωθούμενων ρυθμίσεων ως σύλλογος εργαζομένων στη ΓΓΙΦ που έχουμε άμεση εμπλοκή στη στήριξη των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας έχουμε να σημειώσουμε ότι:

1. Το ισχύον πλαίσιο ΔΕΝ απαγορεύει φυσικά την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας σε περίπτωση διάσπασης του κοινού βίου των γονέων. Προϋποθέτει όμως κάτι ουσιαστικό: τη συμφωνία των γονέων και θέτει στο επίκεντρο το συμφέρον των παιδιών.

2. Η υποχρεωτική «συνεπιμέλεια» μετατρέπει το παιδί από υποκείμενο δικαιωμάτων σε αντικείμενο το οποίο διαμοιράζεται μεταξύ των γονέων του με το χρονόμετρο.

4. Η ρύθμιση θα διογκώσει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας (ιδίως της αθέατης) καθώς με αφορμή τη συνεπιμέλεια ο κακοποιητής θα βρίσκει αφορμές (νόμιμες) να παρεμβαίνει και να συνεχίζει την κακοποιητική συμπεριφορά.

5. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να γίνει ακόμη πιο προβληματικό απ’ όσο ήδη είναι το ζήτημα της καταβολής της διατροφής.

Εάν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βελτιώσει το ισχύον νομικό πλαίσιο θα πρέπει να το εφαρμόσει ουσιαστικά και ολοκληρωμένα κάνοντας πράξη αυτά που εδώ και 25 χρόνια έχουν μείνει στα «χαρτιά»: α) την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και β) την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, όπως προβλέπεται από το Ν. 2447/1996 που σε συνεργασία με το δικαστικό διαμεσολαβητή θα λειτουργήσουν ουσιαστικά και προωθητικά στην εμπέδωση μιας ουσιαστικά συναινετικής κουλτούρας σε ό,τι αφορά την μέριμνα και την επιμέλεια των παιδιών.

Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί μια πιο ουσιαστική αλλαγή, θα πρέπει να εξασφαλίσει την καταβολή της διατροφής από τους υπόχρεους, καθώς το σημερινό καθεστώς στην πράξη προωθεί μια μορφή βίας της οποίας τα πρώτα θύματα είναι τα παιδιά.

Ως Σύλλογος εργαζομένων στη Γ.Γ. Ισότητας απαιτούμε να αποσυρθούν τα διάφορα σχέδια που κυκλοφορούν κι αναμένουμε την τοποθέτηση της ΓΓΟΠΙΦ.

tvxs.gr