ΠΟΕ- ΔΟΥ: Συνεχίζουμε την επιτυχημένη (90% συμμετοχή) Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η συμμετοχή των συναδέλφων στην Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και έφτασε σε ποσοστό άνω του 90% πανελλαδικά.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας εμπιστεύθηκε, γεγονός που αναδεικνύει ότι σύσσωμος ο κλάδος κατανόησε τις ενστάσεις και τα επιχειρήματα της ΠΟΕ-ΔΟΥ για τις καταστροφικές συνέπειες που θα φέρει η εφαρμογή της συγκεκριμένης αξιολόγησης, υιοθέτησε και συμμετείχε στην πρόταση για την Απεργία-Αποχή.
Τον Ιανουάριο του 2020 η Διοίκηση της ΑΑΔΕ τροποποίησε την αρχική κανονιστική για την αξιολόγηση χωρίς όμως να ικανοποιούνται τα αιτήματά μας στο σύνολό τους και συγκεκριμένα η ατομική στοχοθεσία δεν θα είναι για όλους και η 360ο μοίρες αξιολόγηση θα είναι προαιρετική .
Το Γενικό Συμβούλιο της 19.2.2020 αποφάσισε την επικαιροποίηση της απεργίας αποχής από την νέα κανονιστική της αξιολόγησης.
Άλλωστε η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά και της νέας  κανονιστικής για την αξιολόγηση.
Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ επανέρχεται και ζητά επικαιροποίηση και διόρθωση των στοιχείων από 14.12.2020 έως και 24.12.2020.
Επομένως η Απεργία από την διαδικασία της αξιολόγησης συνεχίζεται.…..
Απέχουμε από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι εφικτή η διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.
 Δεν κάνουμε χρήση των κωδικών μας.
 Δεν μπαίνουμε στην πλατφόρμα.
 Δεν επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ              ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε: ANAKOINΩΣΗ ΠΟΕ ΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ