ΥΠΕΣ: Αναρτήθηκαν οι θέσεις της κινητικότητας (πίνακας)

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι θέσεις για την κινητικότητα στο δημόσιο τομέα.  Σε 12.221 ανέρχονται οι θέσεις από 568 φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης που είναι κενές και θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας.

Από αυτές οι 11.228 (ποσοστό 92%) θα καλυφθούν μέσω μετατάξεων και οι υπόλοιπες 993 (8%) με αποσπάσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών, αφού αξιολόγησε τα αιτήματα των φορέων, ανάρτησε τις εγκεκριμένες θέσεις (περίπου το 90% των αιτημάτων) στη σχετική εφαρμογή apografi.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση του κύκλου κινητικότητας 2020 αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα).Στους δήμους οι θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση είναι 4.056 (33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων) και στις περιφέρειες 1.239 (10% των θέσεων).

Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, η μερίδα του λέοντος αφορά το Παιδείας & Θρησκευμάτων (1.650 θέσεις), ενώ σημαντικός αριθμός θέσεων προβλέπεται και για τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (775), Οικονομικών (530), Πολιτισμού και Αθλητισμού (430) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (419).

Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (453) και στις Ανεξάρτητες Αρχές (375).

Ειδικότερα σε επίσημη ανακοίνωση του το ΥΠΕΣ αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 19 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσης της έναρξης του α’ σταδίου του κύκλου κινητικότητας έτους 2020, κατά την οποία κλήθηκαν οι φορείς που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν με την υποβολή αιτημάτων είτε για μετάταξη είτε για απόσπαση, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 24ης & 27ης Νοεμβρίου 2020 της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε την Παρασκευή, 4.12.2020, τις εγκεκριμένες θέσεις στη σχετική εφαρμογή (apografi.gov.gr).

Στον κύκλο αυτό, oι φορείς που θέσεις τους εγκρίθηκαν και θα δημοσιευθούν ανέρχονται σε 568 και το αντίστοιχο σύνολο θέσεων σε 12.221, με το 10% αυτών να αφορά αποσπάσεις και το 90% μετατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Η κινητικότητα, πλέον, συνδέεται με άμεσο τρόπο με τις διαδικασίες πρόσληψης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου διαδικασιών στελέχωσης άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους, που εξυπηρετεί, συνδυαστικά, τις ανάγκες του Δημοσίου και των υπαλλήλων και διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων.

Επιπροσθέτως, με τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων ενισχύεται η στελέχωση των υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, εμπλουτίζοντας την εργασιακή εμπειρία τους.

Διάγραμμα: Κύκλος 2020_Υποβληθείσες θέσεις ανά φορέα υποβολής και ανά τύπο μετακίνησης

Από τις θέσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκε περίπου το 90% αυτών, καθώς απορρίφθηκαν τα αιτήματα τα οποία δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, οι εγκριθείσες θέσεις ανέρχονται σε 12.221, και αναλύονται σε:

  • 11.228 θέσεις προς μετάταξη και
  • 99θέσεις προς απόσπαση.

Διάγραμμα 1: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά τύπο μετακίνησης

Αναλυτικότερη παρουσίαση αναρτημένων θέσεων

  • Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα Υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα).
  • Στους Δήμους αφορά το 33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων και στις Περιφέρειες το 10%.
  • Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους, σημαντικός αριθμός θέσεων (άνω του 50%) προβλέπεται στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και σε φορείς αυτών.
  • Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν:

Διάγραμμα 2: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά γενική κατηγορία φορέα

Διάγραμμα 3: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά γενική κατηγορία φορέα

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναρτήθηκαν προς πλήρωση για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΙΣΑποσπάσειςΜετατάξειςΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ2386388
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ17332349
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ9732741
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ2666668
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ2416211645
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ692692
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ5416791733
 10861086216
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ219219
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ0
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ12618
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (πρώην ΕΣΥΕ)6666
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ33
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ1717
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2020
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ11
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ123
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ6814
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ347
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΕΕ)347
 45330375
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ16299315
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ142142
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ138295
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ12206218
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ45730775
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ6127133
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ148498
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ27503530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ12515251650
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ238181419
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ68362430
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ71778
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ13942181
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ152439
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ347347
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ51129180
 84047905630
Γενικό Άθροισμα**9931122812221
** Στις εγκεκριμένες των Υπουργείων περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, και των εποπτευόμενων φορέων.
Στις εγκεκριμένες των Α.Δ περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων και φορέων αυτών.

aftodioikisi.gr