Ενιαία Νοσηλευτική Ανα-ΓΕΝΝΗΣΗ: ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ;

                Αθήνα 04/12/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ;

            Εδώ και πολύ καιρό  υπάρχουν ερωτήματα προς το ΔΣ της ΕΝΕ είτε από άτομα, είτε από φορείς και τους τελευταίους δυο μήνες από το συνδυασμό μας των οποίων η απάντηση είναι η απαξία και η περιφρόνηση ακόμα και κόντρα στο ισχύων καθεστώς σε όλα τα ΝΠΔΔ:

«Η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως στον πολίτη, αλλιώς ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεση, ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 10 παρ 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, καταβάλλεται ειδική χρηματική  ικανοποίηση στον αιτούντα, κατόπιν αναφοράς στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και δύναται να προσφύγει κατά του  υπαλλήλου και του διευθυντή για παράβαση καθήκοντος.                                      

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν2690/ 1999 ΚΔΔ οι δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ οφείλουν να απαντούν εντός 50 ημερών. Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10 ακόμα ημέρες.»

Μετά από πολλαπλές ερωτήσεις εδώ και καιρό, είτε ατομικές, είτε τελευταία ως συνδυασμός υποψηφίων (ΕΝΑ), που ως απάντηση είχαν μόνιμα την απαξία και την περιφρόνηση με περισσό θράσος, σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας κάποια ερωτήματα με πιο επίσημη μορφή…. Δημοσιεύματα από βουλευτές που τουλάχιστον προβληματίζουν.  Κάποια ερωτήματα μετατρέπουν τις απορίες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια σε πολιτικές. Απλά ερωτήματα ολου του Νοσηλευτικού κλάδου που κατά καιρούς διατυπώνονται και των οποίων η ΜΗ απάντηση  έχει οδηγήσει στην απαξίωση της ΕΝΕ από τους Νοσηλευτές. Ερωτήματα που πλέον  πιέζουν ασφυκτικά  την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας, επιτέλους να ζητήσει κι αυτή με τη σειρά της ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ μη μπορώντας να συνεχίσει πλέον την ένοχη σιωπή…

Ευελπιστούμε να ήρθε η ώρα των ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ και της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Η ώρα της «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»!

Ενιαία Νοσηλευτική Ανα-ΓΕΝΝΗΣΗ