Καταγγελία του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τη στάση του ΥΠΑΙΘ απέναντι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

  • Καταγγελία του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τη στάση του ΥΠΑΙΘ απέναντι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και για την επιλογή του να διεξαχθούν οι εκλογές αυτών μέσω ενός ουσιαστικά αδόκιμου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Αθήνα, 10/10/2020

Αρ.Πρωτ.:   45

   Προς:

 -Την Υπουργό Παιδείας κα. Νίκη Κεραμέως

– Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σοφία Ζαχαράκη

– Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Θέμα: Καταγγελία του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τη στάση του ΥΠΑΙΘ απέναντι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και για την επιλογή του να διεξαχθούν οι εκλογές αυτών μέσω ενός ουσιαστικά αδόκιμου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταγγέλλει την απόφαση του ΥΠΑΙΘ να προβεί σε  διενέργεια εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα:

·        Παρά  τις έντονες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ  για τη διαδικασία  των  εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  και τα επιχειρήματα που έχουν κατατεθεί,  η πολιτική ηγεσία αγνοεί τη βούληση των συνδικαλιστικών οργάνων, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, όπως ορίζονται από το σύνταγμα και αποφασίζει προσχηματικά.

·        Το ηλεκτρονικό σύστημα Ζευς, με το οποίο διεξήχθησαν και οι πρόσφατες πρυτανικές εκλογές σε 6 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, δεν έχει εξυπηρετήσει μέχρι τώρα ταυτόχρονα τον όγκο των 180.000 ψηφοφόρων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς ΕΕΠ ΕΒΠ για τα Υ. Σ., ως εκ τούτου εγείρονται αμφιβολίες ως προς την ασφαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, τις δικλείδες ασφαλείας  ως προς την ταυτοποίηση των εκλογέων, τον κίνδυνο της ιδιωτικότητας, δεδομένου ότι εξαρτάται από την εμπιστοσύνη στη συσκευή στην οποία ψηφίζουν τα μέλη χωρίς κεντρικό έλεγχο των συσκευών που χρησιμοποιούν.

·        Να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία δεν έχει δοκιμαστεί σε άλλες εκλογικές διαδικασίες μικρότερης εμβέλειας από τα μέλη μας, εγείρει πολλές αντιδράσεις ως προς την προσβασιμότητα των ψηφοφόρων στα ηλεκτρονικά μέσα και ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην προσέλθουν στην ψηφοφορία μέλη που δεν είναι εξοικειωμένα, ως εκ τούτου να μην υπάρξει αντιπροσωπευτικότητα.

·         Από τις πληροφορίες μας, δεν υπάρχει αντίστοιχη κίνηση από άλλα υπουργεία για ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα Υ. Σ. και αναρωτιόμαστε γιατί το Υπουργείο Παιδείας καταφεύγει σε αυτή, ενώ δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στο ζήτημα αυτό.

Το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ απορρίπτει τη διενέργεια εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία με την οποία επιχειρείται  μία επικίνδυνη τομή στον πυρήνα των συνδικαλιστικών διαδικασιών και του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι». Ζητάει την αναβολή των εκλογών για τα Υ.Σ. λόγω πανδημίας και ζητάει την παράταση των θητειών των εν ενεργεία αιρετών έως ότου υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν τη διενέργεια των εκλογών ασφαλή. Ζητάει όπως επανεξεταστεί το Σάββατο ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δεδομένου του όγκου των εργαζομένων που θα κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τέλος δηλώνουμε την πρόθεση μας να εξετάσουμε την περίπτωση απόσυρσης των ψηφοδελτίων που κατέρχονται στις εκλογές, στην περίπτωση που το ΥΠΑΙΘ προχωρήσει σε εκλογές μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.