Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας απαιτεί εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να θωρακιστούν τόσο το εθνικό σύστημα υγείας, όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτό, καθώς και οι πολίτες που προσφεύγουν στις δομές υγείας.

Να σταματήσει ο εμπαιγμός και οι χιλιάδες συνάδελφοι που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Επιπλέον, η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό, αποδεικνύεται από τους εκατοντάδες συναδέλφους υγειονομικούς που έχουν νοσήσει από τον COVID-19.

Το ΕΚΑ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις μονίμων γιατρών και νοσηλευτών, να ενταχθούν στα ΒΑΕ, να γίνεται συστηματική εξέταση όλων των εργαζομένων που εκτίθενται στον COVID-19 και τα τεστ να γίνονται δωρεάν αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας.