Το τέλος της θεσμοθετημένης κοινωνικής προστασίας

Του Κωνσταντίνου Τηλιγάδα

Μέσα στις αποφάσεις του νομοθέτη το μακρινό 1955, όταν και ιδρύθηκε ο ΟΑΕΔ , ήταν η θεσμοθέτηση των πόρων με τους οποίους θα λειτουργεί ο νέος οργανισμός. Αποφασίστηκε η ύπαρξη αυτοτελούς χρηματοδότησης, βασισμένη στις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Η θεσμοθέτηση αυτή προβλέφθηκε ώστε να μπορεί ο οργανισμός να επιτελεί το σπουδαίο κοινωνικό του έργο χωρίς προσκόμματα και για να μπορεί να έχει μια οικονομική αυτονομία στις δράσεις του.

Πρόσφατα στην ΔΕΘ είχαμε την κυβερνητική εξαγγελία, για την επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3%. Η μείωση αυτή θα προέλθει από τις συνεισπραττόμενες εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών υπερ τρίτων. Αυτές οι εισφορές είναι δύο:  οι υπερ ΟΑΕΔ και οι υπερ ΕΟΠΠΥ κρατήσεις, δηλαδή οι εισφορές που χρηματοδοτούν τις δράσεις ενάντια στην ανεργία (και όχι μόνο) καθώς και την στήριξη του συστήματος υγείας.  Δύο τομείς αιχμής στην παρούσα συγκυρία.

Από επίσημα χείλη επιβεβαιώθηκε ότι τελικά το σύνολο των περικοπών θα γίνει από τις κρατήσεις υπερ ΟΑΕΔ.

Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τους πόρους του οργανισμού; Σημαίνει την μείωση των εσόδων (συνυπολογιζόμενης της μείωσης 0,9% του Ιουνίου) περίπου στο 56%! (1,2 δις περίπου), αφήνοντας μόνο 700εκ ετησίως. Για τον προϋπολογισμό του έτους 2020 είχαν προβλεφθεί, μόνο για την παροχή επιδομάτων πάσης φύσεως 1,23 δις! Να σημειώσουμε ότι ήδη στον φετινό προϋπολογισμό διαπιστώνεται έλλειμμα 180 εκ, το οποίο θα διευρυνθεί μέχρι τέλος τους έτους και θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ.

Από ότι εύκολα μπορεί να συμπεράνει ο οποιοσδήποτε, η περικοπή της χρηματοδότησης σε τέτοια μεγέθη σημαίνει και το τέλος της δυνατότητας άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τον οργανισμό.

Ένα οργανισμό που ασκεί κοινωνική πολιτική σε διαφορετικούς τομείς ( επιδόματα για ανέργους και εργαζόμενους, προγράμματα απασχόλησης, προγράμματα κατάρτισης, σχολές μαθητείας, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.α) με πληθώρα δράσεων που στηρίζουν την Ελληνική κοινωνία.

Όπως τονίζουμε σαν Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, η περικοπή των πόρων αποτελεί ευθεία βολή κατά της θεσμοθετημένης κοινωνικής προστασίας.

Μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής ύφεσης, επιβάλλεται η άσκηση εντονότερης και σε μεγαλύτερη έκταση κοινωνικής πολιτικής από τον οργανισμό, για να στηριχτεί η χειμαζόμενη κοινωνία και όχι το αντίθετο. 

Τηλιγάδας Κωνσταντίνος                                                               

Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

https://www.thebest.gr/