Με εξώδικό του ο Σύλλογος Αττικής επισημαίνει προς την Πολιτική Ηγεσία και την ηγεσία της ΑΑΔΕ τις ευθύνες τους για την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες μας και ταυτόχρονα απευθύνεται προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να πιστοποιήσουν την τήρηση ή όχι της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Νομού Αττικής και Κυκλάδων», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 099324173, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού, Γεωργιόπουλο Διονύσιο.

ΠΡΟΣ

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ. 5 – 7 και εκπροσωπείται νόμιμα και

2) Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10 όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

1) Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)», που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Αγράφων αρ. 3-5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

2) Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγησιλάου αρ. 10

3) Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, (Δ.Ο.Υ Χολαργού, Ελ. Βενιζέλου 100, Χολαργός)

4) Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄Αθηνών, (Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Λευκάδος 34, Αθήνα)

5) Τα ΜΜΕ και τις Εφημερίδες

Όπως καλά γνωρίζετε, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε αρχές του Μήνα, συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου με τη Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών και της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Τέθηκαν υπόψιν του Συλλόγου μας πλήθος καταγγελιών, από μέλη μας και εργαζόμενους στις ανωτέρω νεοδημιουργηθείσες Δ.Ο.Υ., για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κανόνων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι οι συνθήκες απασχόλησής τους αλλά και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, έχουν καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία όλων.

Τη μη εφαρμογή των κανόνων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και φορολογούμενων διαπίστωσε ο σύλλογός μας, αντιπροσωπεία του οποίου μετέβη στις εν λόγω υπηρεσίες, κατόπιν των καταγγελιών των εργαζομένων. Πράγματι, οι συνθήκες απασχόλησης των συναδέλφων μας που επικρατούν στις υπηρεσίες αυτές, ουδόλως προσομοιάζουν σε συνθήκες διασφάλισης και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και των φορολογούμενων που σπεύδουν να εξυπηρετηθούν.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι αντίστοιχες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής μας έχουν μεταφερθεί από εργαζόμενους και μέλη του Συλλόγου μας, στις υπηρεσίες Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου κ.α.

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και τα προληπτικά μέτρα που ορίστηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας, για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού, αποτελεί ύψιστο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του συλλόγου μας στο χώρο εργασίας τους. Το δικαίωμα των εργαζομένων στην προστασία της υγείας τους στο χώρο εργασίας είναι ουσιώδες και αναφαίρετο και η προστασία του κρίνεται αναγκαία, ιδίως ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού. Η δε παραβίαση του ανωτέρω δικαιώματος και η μη τήρηση κι εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, προσκρούει στην εθνική νομοθεσία και σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες που το προστατεύουν.

Επειδή τίθενται σοβαρά ερωτήματα για το αν η υπηρεσία σας μεριμνεί για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και των προβλεπόμενων από τον Ε.Ο.Δ.Υ. μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις προαναφερόμενες Δ.Ο.Υ.,

Επειδή η προστασία της υγείας των εργαζομένων και μελών του σωματείου μας, αλλά και των φορολογούμενων πολιτών που οι πρώτοι εξυπηρετούν, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι κρίσιμη,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και μελών του σωματείου μας, προκειμένου να τηρούνται όλα τα ορισθέντα από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ. μέτρα αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΚΑΛΟΥΜΕ δε, τους φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου της τήρησης κι εφαρμογής στις ανωτέρω υπηρεσίες, των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως αυτά νομοθετικά προβλέπονται.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. 

Αθήνα, 10.7.2020

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Γεωργιόπουλος Διονύσιος                                                                        Μέρκος Δημήτριος