Μετεγγραφές – Ουσιαστικά τα  τμήματα των παλιών ΤΕΙ έγιναν ξανά ΤΕΙ (τι ισχύει)

  • Μετεγγραφές: Τμήματα δύο ταχυτήτων
  • Τμήματα πρώην ΤΕΙ δεν έχουν αντιστοιχίες σε πανεπιστημιακά- 87 τμήματα με ούτε μία αντιστοιχία

 

Πως θα γίνουν οι νέες μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών -14 ερωτήσεις απαντήσεις

Αντιστοιχίες τμημάτων δύο ταχυτήτων προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση , με την οποία  φέτος γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στα τμήματα των πρώην ΤΕΙ που με τις συγχωνεύσεις “Γαβρόγλου” ιδρύθηκαν μέσα στα Πανεπιστήμια ως νέα τμήματα , και των ήδη λειτουργούντων των Πανεπιστημίων. Ουσιαστικά στις μετεγγραφές τα  τμήματα των ΤΕΙ έγιναν ξανά ΤΕΙ.

Αντίστοιχα πέρσι, με απόφαση που είχε υπογράψει ο πρώην υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, διαχωρισμός ανάμεσα στα τμήματα των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων γίνονταν μόνο στα τμήματα   Μηχανικών.

Η φετινή απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για τα ΑΕΙ, με την οποία «χάθηκαν» από τον ακαδημαϊκό χάρτη οι περσινές αντιστοιχίες, λήφθηκε κατόπιν εισήγησης ( υπ’ αρ. 55148/Ζ1/13.5.2020)   του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).

Η περσινή απόφαση του Κ. Γαβρόγλου λήφθηκε χωρίς απόφαση της ΑΔΙΠ διότι πώς αναφέρει η απόφαση “παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για τη διατύπωση της γνώμης της ΑΔΙΠ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων που ιδρύθηκαν ή υπέ- στησαν μεταβολές με τους με τους ν. 4559/2018 (Α ́ 142), ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και ν. 4610/2019 (Α ́ 70)”.

Το esos επικοινώνησε με τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΙΠ Καθηγητή Παντελή Κυπριανό . Στο ερώτημά μας γιατί  η ΑΔΙΠ δεν διατύπωσε γνώμη ο κ. Κυπριανός   μας δήλωσε ότι “εμείς ως ΑΔΙΠ  πέρσι , κατόπιν ερωτήματος του υπ. Παιδείας,  διατυπώσαμε γνώμη  , εγγράφως,  για τα τμήματα που είχαμε στοιχεία για τα Προγράμματα Σπουδών”.

Επιπλέον οι φοιτητές  87 τμημάτων, από 74 πέρσι (δηλαδή 13 περισσότερα) “εγκλωβίζονται” καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, καθώς τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες.

Ειδικότερα μελετώντας  τη νέα απόφαση για την αντιστοιχία των πανεπιστημιακών τμημάτων, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

Τα νέα  τμήματα Δασολογίας και Περιβάλλοντος   που λειτουργούν ως νέα στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Διεθν. Παν. Ελλάδας δεν έχουν αντιστοιχία με τα τμήματα του ΑΠΘ και ΔΠΘ.

Τα νέα τμήματα Ζωικής Παραγωγής που λειτουργούν ως νέα στα Παν.  Πελοποννήσου και Θεσσαλίας δεν έχουν αντιστοιχία με το αντίστοιχο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Τα νέα  τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών  των Παν. Δυτ. Αττικής  και Πελοποννήσου  δεν έχουν αντιστοιχία με τα αντίστοιχα τμήματα του ΑΠΘ , του Παν. Θεσσαλίας, του ΕΜΠ, ΔΠΘ , του Παν. Πατρών , του Πολυτ. Κρήτης και του Παν. Δυτ. Μακεδονίας.

Τα νέα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  των  Παν. Δυτ. Αττικής , Δυτικής Μακεδονίας , Πελοποννήσου, ΕΛΜΕΠΑ , Διεθν. παν. Ελλάδος , Θεσσαλίας και Ιωαννίνων, δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα του Παν. Μακεδονίας και ΟΠΑ.

Τα νέα τμήματα Μαθηματικών των  Παν. Θεσσαλίας  και Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν αντιστοιχία με τα αντίστοιχα τμήματα  του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του Παν. Πατρών, του Παν. Αιγαίου, του Παν. Ιωαννίνων  και του Παν. Κρήτης

Τα νέα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής των Παν. Δυτ. Αττικής και Διεθν. παν. Ελλάδος  δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Ιωαννίνων και Πατρών.

Τα νέα τμήματα Μηχανολόγων και Μηχανικών  των Παν. Δυτ. Αττικής  Πελοποννήσου, Διεθν. Παν. Ελλάδος και ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα  των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Μακεδονίας  και του ΕΜΠ.

Τα  νέα τμήματα Νοσηλευτικής των  Παν. Δυτ. Αττικής, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών Διεθν. Παν. Ελλάδος και ΕΜΠΕΠΑ, δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα  του ΕΚΠΑ και Παν. Πελοποννήσου.

Τα νέα τμήματα Οικονομικών Επιστημών του  Παν.   Δυτ. Μακεδονίας και  Διεθ. Παν. Ελλάδος δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα του ΟΠΑ , των Πανεπιστημίων Πειραιά, Ιωαννίνων, Κρήτης, Μακεδονίας , Πατρών, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ και του ΕΚΠΑ

Τα νέα  τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπ. Δυτικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας , Δυτ. Αττικής  και Διεθνούς Παν. Ελλάδας  με τα  αντίστοιχα τμήματα των Παν.   Μακεδονίας , Πειραιά, Αιγαίου, Πατρών και ΟΠΑ., Ι

Τα νέα τμήματα Πληροφορικής των Πανεπ.  Δυτ. Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Διεθνούς Πανεπ.  Ελλάδας δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Ιονίου, Πειραιά, Χαροκόπειου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΟΠΑ και  ΕΚΠΑ.

Τα νέα  τμήματα Πολιτικών Μηχανικών  των Πανεπ. Δυτ. Αττικής , Πελοποννήσου και Διεθνούς Πανεπ. Ελλάδος, δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών , ΑΠΘ, ΕΜΠ και ΔΠΘ (σ.σ. ίσχυε και πέρσι).

Τα νέα τμήματα  Τουριστικών Σπουδών  των Πανεπ.  Δυτ. Αττικής, Ιόνιου, Πελοποννήσου και ΕΛΜΕΠΑ    δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Πειραιά.

Τα νέα τμήματα Φυσικής      του  Παν. Θεσσαλίας και Διεθν. Παν. Ελλάδας   δεν έχουν αντιστοιχίες με τα αντίστοιχα τμήματα   των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων , Πατρών, Κρήτης, ΑΠΘ και ΕΚΠΑ.

Τα 87 τμήματα χωρίς αντιστοιχίες

Τα  87 τμήματα στα οποία οι φοιτητές  “εγκλωβίζονται” καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, καθώς τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες, είναι τα εξής:

Πως θα γίνουν οι νέες μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών -14 ερωτήσεις απαντήσεις

Το esos προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές ετοίμασε 14 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τις μετεγγραφές-μετακινήσεις φοιτητών που θα ισχύσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

1.Τι σημαίνει μετεγγραφή στο νέο νόμο;

Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

2. Τι σημαίνει μετακίνηση;

Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής της Νομικής Θράκης που έκανε αίτηση μετεγγραφής για τη Νομική Αθήνας και είχε όλες τις προϋποθέσεις, αλλά απορρίφθηκε επειδή η βάση εισαγωγής των δύο σχολών  έχουν διαφορά μεγαλύτερη απο 2.750 μόρια, μπορεί να αιτηθεί μετακίνηση σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή  Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών  ΕΚΠΑ

3. Ποια είναι η βάση μετεγγραφής;

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,   αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

4. Ποιο είναι το «ατομικό εισόδημα»;

Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογη- τέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

5. Ποιο είναι το «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα»;

Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι,
υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το
ατομικό του εισόδημα.

6. Ποιες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται μετεγγραφή;

Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ,
β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ,
γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών ,
δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή .

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις  είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

 

Πηγή: ESOS