Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο- Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Καρδιοπάθεια προς Κικίλια

1. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών (ΕΚΑΣΚΑΠ) είναι το μοναδικό δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο στην Ελλάδα;

2. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Κέντρο είναι κλειστό ή υπολειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2011;

3. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 το Κέντρο έκλεισε αιφνιδιαστικά λόγω ανακαίνισης, ενώ καμία άλλη κλινική του Παίδων Αγ. Σοφία ή του Αγλαΐα Κυριακού δεν έκλεισε για τον λόγο αυτό;

4. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Κέντρο από τον Μάρτιο του 2020 έκλεισε εντελώς για φιλοξενηθεί εντατική μονάδα covid-19 επ΄αόριστον, χωρίς αναφορά ή πρόβλεψη για το πότε θα ξαναλειτουργήσει;
5. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι αγνοήθηκαν οι εκκλήσεις των καρδιοχειρούργων του «Αγία Σοφία» για παροχή έργου σε άλλες δομές ώστε να μην καταδικάζονται σε σε αδράνεια για μήνες;
6. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το ΩΚΚ δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις χειρουργείων που τα παιδιά έχουν υποκείμενα νοσήματα ή μπορεί να έχουν μετεγχειρητικά επιπλοκές άλλων ειδικοτήτων;
7. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το παιδί για το οποίο κάνατε τηλεοπτική παρέμβαση, θα χειρουργηθεί κατόπιν σχετικής προσφοράς σε ιδιωτική κλινική και όχι στο Ωνάσειο, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία του δημόσιου συστήματος υγείας;