Επιστροφή στην «νέα κανονικότητα»για όλους τους Δ.Υ. από 1η Ιουνίου (εγκύκλιος)

Εκδόθηκε χθες η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.05.2020 εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία δίνει οδηγίες για την επιστροφή…στην κανονικότητα από 01/06/2020 του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα για:

α) τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών-πλάνο εργασιών

β) την ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου

 γ) την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού-επαναλειτουργία σχολείων-λοιπές διευκολύνσεις γονέων

δ) την αναστολή για την υποβολή αιτήσεων ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοικήσεως έως 12.6.2020