Τεμπονέρας: Απόφαση – τομή στην εργατική νομοθεσία

Με δικαστική βούλα, το εργασιακό άγχος είναι πλέον σημαντική παράμετρος επιβάρυνσης των εργαζόμενων, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις σύνδεση με υπαρκτές περιπτώσεις βλαβών στην υγεία, καθώς και υποχρέωση του εργοδότη να λαμβάνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, σύμφωνα με όσα είπε ο εργατολόγος και πρώην γ.γ. Ναυτιλίας Διονύσης Τεμπονέρας Στο Κόκκινο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Η αποδοχή από δικαστήριο ως εργατικού ατυχήματος ενός θανάτου που προκλήθηκε από το άγχος και την αβεβαιότητα για την εργασιακή σχέση «είναι πολύ σημαντική απόφαση για την εργατική νομοθεσία», τόνισε ο κ. Τεμπονέρας, «είναι πρωτοποριακή».

«Είναι απορίας άξιο», υπογράμμισε ο ίδιος, το «γιατί μας κάνει εντύπωση», καθώς «από όλα τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης είναι γνωστό ότι το εργασιακό άγχος συνδέεται με συγκεκριμένες παθήσεις, κυρίως καρδαγγειακές, εγκεφαλικά, εμφράγματα».

Με την απόφαση του Πρωτοδικείου συμβαίνουν τρία πράγματα, όπως ανέφερε:

  • το εργασιακό άγχος εισέρχεται και στην Ελλάδα με δικαστική βούλα ως σημαντική παράμετρος που επιβαρύνει την υγεία των εργαζόμενων
  • υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις που συνδέουν αιτιωδώς τον αιφνίδιο θάνατο με το εργασιακό άγχος, στην απόφαση
  • υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει τον εργαζόμενο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία πήρε την απόφαση το Πρωτοδικείο, όπως ανέφερε, εταιρεία είχε προβεί σε αναδιοργάνωση όλων των δομών της και άφησε 52χρονο εργαζόμενο επί μακρόν χωρίς να γνωρίζει ποια θα είναι η πορεία της εργασιακής σχέσης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος λόγω του άγχους του για την ικανότητά του να βιοπορίζεται να επιβαρυνθεί σοβαρά με άγχος, καθώς μεταξύ άλλων το παιδί του σπούδαζε εκτός Αθηνών, την ώρα που ήδη είχε οικονομικά προβλήματα.

Η απόφαση συνδέει αιτιωδώς τον θάνατό του από έμφραγμα στην κατοικία του (την ώρα που δεν είχε ιατρικό ιστορικό που να υποδεικνύει σχετικό πρόβλημα) με αυτό το εργασιακό άγχος, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. «Αποδείχθηκε … ότι δεν ελήφθησαν από την πλευρά της επιχείρησης τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να διευκρινιστούν οι όροι της συνέχισης ή μη της εργασιακής σχέσης», όπως τόνισε ο κ. Τεμπονέρας.

 

ΠΗΓΗ: stokokkino.gr