Δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική η άρση απορρήτου για τον έλεγχο Πόθεν Έσχες;

Σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία για την περιουσιακή κατάσταση των βουλευτών στον «αναπτυξιακό» νόμο.
Δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική η άρση απορρήτου για τον έλεγχο Πόθεν Έσχες;

Δύο λέξεις, σε ένα νομοσχέδιο, μπορούν να επιφέρουν μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές. Ιδίως αν αυτές οι λέξεις αφορούν ένα σημαντικό άρθρο του νόμου που ορίζει το πώς θα γίνονται οι έλεγχοι Πόθεν Έσχες των βουλευτών και των υπόλοιπων υπόχρεων.

Αυτό φαίνεται να συμβαίνει με το άρθρο 211 του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το άρθρο 211 του νόμου αλλάζει την διατύπωση του άρθρου που προβλέπει την υποχρεωτικότητα της άρσης απορρήτου για να διενεργηθούν οι έλεγχοι στην νομοθεσία για τα Πόθεν Έσχες.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το αρχικό άρθρο 3Β του νόμου 3213/2003 για την κατάθεση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ορίζονταν για το τραπεζικό απόρρητο το εξής: «Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής. Η Επιτροπή επικουρείται και για τις υποθέσεις του παρόντος νόμου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002».

Δηλαδή ήταν σαφές πως η άρση του απόρρητου ήταν αυστηρή προϋπόθεση για την εξέταση μια δήλωσης υπόχρεου πόθεν έσχες. Όμως η νέα διατύπωση του άρθρου όπως προβλέπεται στο νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» «αδυνατίζει» αυτή την υποχρέωση δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν διαμορφώνεται ένα «παράθυρο» για να μην γίνεται άρση του απορρήτου.

Στη νέα διατύπωση προστίθεται η φράση «εφόσον απαιτείται» διαμορφώνοντας διαφορετικά το νόημα του άρθρου: «Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής».

Έτσι λοιπόν διαφαίνονται τα εξής:

1) Η άρση του απορρήτου δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τον έλεγχο του Πόθεν Έσχες.

2) Οι έλεγχοι της αρμόδιας επιτροπής θα καλύπτονται (σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις) από όσα οι υπόχρεοι δηλώνουν.

3) Δεν θα ελέγχεται διεξοδικά η ροή των κινήσεων και των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων.

Αναδημ. από vouliwatch