ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ — ΑΕΠ Πυροσβεστών

Η παράταξη (ΔΑΚΥΠΣ) που βρίσκεται στο προεδρείο αυτή τη στιγμή παρόλο που βγήκε ακόμη πιο αποδυναμωμένη μετά το 23ο συνέδριο, κατάφερε να σχηματίσει προεδρείο άλλη μια φορά με τη βοήθεια του »πρόθυμου» . Οι επιλογές και οι πρακτικές του »πρόθυμου», οι οποίες βέβαια επαναπροσδιορίζονται ανάλογα με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, εστιάζουν…

via ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ — ΑΕΠ Πυροσβεστών