Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των οικονομολόγων και την διάλυση των κρατικών δομών ελέγχου

Από τον Αλεβιζάκη Παναγιώτη Μέλος της Κ.Δ. του ΟΕΕ
Εκ/πος Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας


Συνάδελφε Πρόεδρε

Αγαπητοί συνάδελφοι του Προεδρείου και της Κ.Δ. του ΟΕΕ

Στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση στο άρθρο 2, παράγραφος 3 και 4 προτείνονται δυο θέματα που μας αφορούν άμεσα και προσβάλλουν και το ΟΕΕ.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 προβλέπει:

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) έναν υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 14, β) ένα μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και γ) ένα μέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι απών από την επιτροπή αυτή. Γιατί αυτή η μεταχείριση αφού το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων συντάσσονται και υλοποιούνται από οικονομολόγους; Γιατί ο αποκλεισμός του ΟΕΕ;

Αυτά υποσχέθηκε ο κ. υπουργός στην ΣτΑ; Για αυτή την συνεργασία μιλούσε;

Τι λέει για αυτόν τον αποκλεισμό ο πρώην Πρόεδρος του ΟΕΕ και σημερινό μέλος της ΚΔ ο συνάδελφος Πελοπίδας Καλλίρης που σήμερα έχει αναλάβει και γενικός γραμματέας βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι στενός συνεργάτης του υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη;

Σα να μην έφτανε αυτός ο αποκλεισμός και η προσβολή των Οικονομολόγων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου καταργούνται οι κρατικές δομές ελέγχου επενδύσεων και αναθέτονται σε ελεγκτικές εταιρείες, άρθρο 2 παρ. 3, 4 του ιδίου πολυνομοσχεδίου.

Κύριε Πρόεδρε

Θα ανεχτείτε των αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των οικονομολόγων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου;

Θα ανεχτείτε την διάλυση του κράτους και των δομών ελέγχου που υπήρχαν και απαιτούσαν αναβάθμιση;

Κύριε Πρόεδρε

Δεδομένης της σχέσης σας με την πολιτική ηγεσία περιμένουμε να προστατεύεστε το επάγγελμα και το επιμελητήριο, περιμένουμε να μην επιτρέψετε την διάλυση του κράτους. Περιμένουμε να τιμήσετε την εμπιστοσύνη που σας έδωσαν οι οικονομολόγοι.

Με τιμή
Αλεβιζάκης Παναγιώτης
Μέλος της Κ.Δ. του ΟΕΕ
Εκ/πος Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

Πηγή: Taxheaven